Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven

Fakta o projektu:
Konečný příjemce: Agora CE o.p.s.
Partner projektu z donorského státu: N/A
Partner projektu z ČR: Krajská vědecká knihovna v Liberci
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: VV-MGS-009
Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let)
Starší lidé (65 let a výše)
Předpokládaná doba realizace: 27. 4. 2022 - 31. 12. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 984 684 Kč
Schválený grant: 2 686 215 Kč (90 %)
Webové stránky projektu: https://www.agorace.cz/vzdelavani/medialnivzdelavani/

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit mediální gramotnost cílových skupin a tím posílit jejich schopnost bránit se dezinformacím a mediálním hrozbám ve veřejném prostoru, které jsou potřebné pro život a aktivní zapojení se do demokratického života společnosti v kontextu aktuálních i budoucích mediálních hrozeb.

Senioři se budou účastnit vzdělávacích workshopů, budou jim distribuovány textové vzdělávací materiály i e-learningové materiály. Budou zapojeni také v úvodní fázi projektu i do utváření vzdělávacích materiálů (focus groups). Deset seniorů bude také proškoleno jako vrstevničtí lektoři. Mladí lidé ve věku 15 - 17 let budou do projektu zapojeni v roli mezigeneračních lektorů workshopů.

Cíl bude naplněn prostřednictvím tvorby vzdělávacích materiálů, vznikem metodiky ke vzdělávacímu workshopu pro seniory a realizací samotných vzdělávacích workshopů pro seniory, dále vznikem vzdělávacího videa a webové stránky.

Projekt bude realizován prostřednictvím regionální sítě, do které budou jako partneři zapojeny knihovny ve dvou krajích (Libereckém a Královéhradeckém). Další dvě knihovny (v Karlovarském a Ústeckém kraji) budou spolupracovat na šíření výstupů. Krajské knihovny fungují jako metodická centra pro místní knihovny, s nimiž takto bude také navázána spolupráce. Systém knihoven a jejich role vzdělávacích a informačních center dobře zakotvených v lokálních komunitách představuje mimořádnou příležitost, pro celoživotní vzdělávání.

  

vytisknout  e-mailem