Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny

Fakta o projektu:
Konečný příjemce: Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner projektu z donorského státu: Universitetet i Sorost-Norge
Partner projektu z ČR: Univerzita Karlova (Pedagogická fakulta)
Název programu: Vnitřní věci
Číslo projektu: VV-MGS-008
Cílová skupina: Děti a mládež (0-17 let)
Starší lidé (65 let a výše)
Termín realizace projektu: 2. 6. 2022 - 31. 12. 2023
Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 033 346 Kč
Schválený grant: 3 630 011 Kč (90 %)

Popis projektu:

Hlavním cílem projektu „Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny“ je rozvoj mediální gramotnosti u zvláště ohrožených cílových skupin studentů ve věku 15-19 let a seniorů ve věku 65+.

Cílové skupiny projektu jsou zranitelné z důvodu vysokého využívání technologií v kombinaci s dosud se rozvíjejícím kritickým myšlením (případ studentů) a nedostatečně rozvinutými dovednostmi pro bezpečné a efektivní fungování v online prostředí.

Cíle bude dosaženo vytvořením a distribucí dvou interaktivních masivních otevřených online kurzů (jeden pro každou cílovou skupinu). Každý z kurzů, didakticky upravený pro danou cílovou skupinu, se bude zabývat tématy, jako jsou předměty kritického myšlení, nová a stará média nebo ověřování faktů. Jako doplnění bude sloužit vytvoření únikové hry a prvky mezigeneračního vzdělávání. Kurz bude distribuován prostřednictvím partnerů (zapojených do regionálních sítí) složených z různých aktérů zapojených do vzdělávání (střední odborné školy, knihovny, mládežnické organizace, e-seniorské platformy) vybraných zejména ze strukturálně vyloučených regionů s nízkými výsledky mediální gramotnosti. Distribuci napomohou workshopy s pedagogy partnerů. V obecné rovině projekt přispěje k odolnosti vůči kybernetickým hrozbám a k cílům, které si ČR vytyčila v oblasti kybernetické bezpečnosti. Projektový tým tvoří odborníci na ICT, mediální gramotnost a sociologii z předních českých univerzit.

  

vytisknout  e-mailem