Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Malé grantové schéma

Součástí Programu Vnitřní věci je rovněž alokace pro dvě otevřené výzvy Malého grantového schématu v celkové výši EUR 400 000.

Cílem malého grantového schématu je posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinu z nenávisti, dezinformacím a hybridním hrozbám. Výzvy se zaměří na provádění okamžitých opatření na podporu mediální gramotnosti u veřejnosti a později na tvorbu vzdělávacích materiálů, které budou začleněny do nového/doplněného vzdělávacího rámce.

První výzva MGS (dále jen "MGS 1")

Alokovaná částka činí EUR 150 000.
Předpokládaný termín zveřejnění výzvy - 3Q 2019.

MGS 1 podpoří zvýšení mediální gramotnosti u vybrané cílové skupiny a tvorbu vzdělávacích materiálů, které nejsou v rozporu s platným Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a vznik regionální sítě pro poskytování vzdělání a školení o mediální gramotnosti. MGS 1 napomůže ke zvýšení mediální gramotnosti v dotčených regionech, s tím, že vzdělávací aktivity budou mít dosah i do dalších lokalit v rámci ČR.

Pro jeden projekt je stanovena výše grantu:

  • Minimálně EUR 10 000
  • Maximálně EUR 150 000

Z grantu bude hrazeno 90 % způsobilých výdajů. Příjemci projektu jsou povinni poskytnout 10 % spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.

Oprávnění žadatelé o grant jsou: nevládní (nestátní) neziskové organizace, veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy, jež byly jako právnické osoby zřízeny na území ČR.

Navázané bilaterální partnerství s norským partnerem bude zvýhodněno při bodovém hodnocení žádosti o poskytnutí grantu.
K posílení bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a donorských zemí, jednomu  ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska, byly vytvořeny tyto nástroje - formulář pro vyhledávání partnerů a databáze partnerů. Obě tyto pomůcky by měly usnadnit potenciálním příjemcům grantů nalezení toho nejvhodnějšího projektového partnera v různých programových oblastech.
V případě jakýchkoli dotazů lze kontaktovat Národní kontaktní místo na této emailové adrese - partnersearch@mfcr.cz.

Bezprostředně po zveřejnění výzvy MGS 1 Zprostředkovatel programu - MVČR uspořádá kontaktní seminář pro potencionální žadatelé o grant. Na semináři se účastníci dozvědí potřebné informace, týkající se povinností žadatele ohledně podání žádostí o grant. Bude možné konzultovat i další problematiku realizace projektu (např. uznatelné náklady). Cílem semináře je také podpořit možnost navázání kontaktů mezi potenciálními žadateli, případně vznik spolupráce a vytvoření partnerství pro plánované projekty.

Výzva i základní informace o kontaktním semináři budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra na adrese: https://www.mvcr.cz/norskefondy/clanek/program-vnitrni-veci.aspx.

  

vytisknout  e-mailem