Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Malé grantové schéma

NF-NG_-_ikona_MGS.jpgSoučástí Programu Vnitřní věci je rovněž alokace pro otevřenou výzvu Malého grantového schématu.

Cílem malého grantového schématu je posílení národní a bilaterální spolupráce v boji proti zločinu z nenávisti, dezinformacím a hybridním hrozbám. Výzva se zaměří na provádění okamžitých opatření na podporu mediální gramotnosti u veřejnosti a na tvorbu vzdělávacích materiálů.

  

Alokovaná částka činí EUR 400 000.
Termín zveřejnění výzvy: 13. 4. - 1. 7. 2021.

MGS podpoří zvýšení mediální gramotnosti u vybrané cílové skupiny a tvorbu vzdělávacích materiálů, které jsou v souladu s platným Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a vznik regionální sítě pro poskytování vzdělání a školení o mediální gramotnosti. MGS napomůže ke zvýšení mediální gramotnosti v dotčených regionech, s tím, že vzdělávací aktivity budou mít dosah i do dalších lokalit v rámci ČR.

Z grantu bude hrazeno 90 % způsobilých výdajů. Příjemci projektu jsou povinni poskytnout 10 % spolufinancování projektu z vlastních zdrojů.

Oprávnění žadatelé o grant jsou: nevládní (nestátní) neziskové organizace, veřejnoprávní a soukromoprávní subjekty nekomerční povahy, jež byly jako právnické osoby zřízeny na území ČR.

Navázané bilaterální partnerství s norským partnerem bylo zvýhodněno při bodovém hodnocení žádosti o poskytnutí grantu, a to s ohledem na skutečnost, že posílení bilaterálních vztahů mezi subjekty z České republiky a donorských zemí je jeden ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska.

V rámci otevřené výzvy Malého grantového schématu s názvem "Zvýšení mediální gramotnosti široké veřejnosti" byly k podpoře schváleny následující 4 projekty:

 • VV-MGS-002 "Zvyšování regionálních kompetencí ve výuce mediální gramotnosti v České republice"
  Účelem projektu je vytvoření základů třech sítí mediální gramotnosti, a tím posílení kvality mediální výchovy v regionech. Zároveň dojde k ověření inovativní metodiky prostřednictvím zmapování potřeb organizací a institucí pracujících s mládeží prostřednictvím výzkumu, workshopů a lokálních projektů s přímým zapojením mládeže a místních organizací. Všechny tyto aktivity dohromady přispějí k posílení odolnosti vůči dezinformacím u mladé generace a lokální veřejnosti.

 • VV-MGS-004 "JSNS - Mediálně-vzdělávací aktivizační program pro studenty i vzdělavatele s mezigeneračním přesahem"
  Projekt je zaměřen na posílení a rozvoj mediální gramotnosti u mladých lidí, seniorů i široké veřejnosti, a to prostřednictvím mediálně-vzdělávacích aktivit včetně vytvoření vzdělávacího materiálu pro šíření mediálního vzdělávání mezi cílovými skupinami.

 • VV-MGS-008 "Mediální gramotnost interaktivně a pro všechny"
  Účelem projektu je zvýšení úrovně mediální gramotnosti u cílových skupin v zapojených institucích, skrze zlepšení výuky mediální gramotnosti pomocí didakticky aktuálních a interaktivních nástrojů. Naplnění tohoto cíle vede k sekundárním cílům rozvoje resilience vůči digitálním vnějším, vnitřním, individuálním i společenským hrozbám. Projekt tak přispěje k potírání hybridních hrozeb v České republice.

 • VV-MGS-009 "Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven"
  Účelem projektu je zvýšit mediální gramotnost cílových skupin, čímž dojde k posílení jejich schopnosti bránit se dezinformacím a mediálním hrozbám ve veřejném prostoru, které jsou potřebné pro život a aktivní zapojení se do demokratického života společnosti v kontextu aktuálních i budoucích mediálních hrozeb.

  

vytisknout  e-mailem