Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EHP a Norské fondy

Aktuality Programu CZ14

  • Na základě realokace úspor v programu CZ01 "Technická asistence a Fond pro bilaterální spolupráci na národní úrovni" byla navýšena alokace Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni. 3. výzva v rámci tohoto Fondu je tímto od 8. července 2016 obnovena a je opět možné předkládat žádosti o uvolnění prostředků. Se změnou částky souvisí i revize Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z tohoto Fondu. Více informací naleznete na http://www.eeagrants.cz/cs/programy/cz01-technicka-asistence-a-bilateralni-f/fond-pro-bilateralni-spolupraci/aktuality/2016/obnoveni-3-vyzvy--fond-pro-bilateralni-s-2228.

  • Reakce Ministerstva financí – Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy – na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Více nahttp://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-24907 nebo http://www.eeagrants.cz/cs/aktuality/2016/cile-podpory-ehp-a-norskych-fondu-si-ces-2196.

  • Zprostředkovatel Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - Ministerstvo financí ČR vyhlásil dne 11. února 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni - opatření "B" v Programu CZ14 v rámci Norských fondů 2009-2014. Cílem Fondu je navazování a prohlubování spolupráce mezi konečnými příjemci schválených projektů a subjekty z donorských států a/nebo mezinárodními organizacemi v průběhu implementace projektů. Spolupráce by měla spočívat ve výměně, sdílení a přenosu znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů z oblasti řešení schváleného projektu. Text výzvy ke stažení níže.

 

vytisknout  e-mailem