Norské fondy  

Přejdi na

Norské fondy  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EHP a Norské fondy

EHP a Norské fondy 2009-2014

NF.jpg
Prostřednictvím EHP a Norských fondů přispívá Norsko spolu s Islandem a Lichtenštejnskem ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s patnácti státy ve střední a jižní Evropě, včetně České republiky.
 
V aktuálním období (2009-2014) obdrží Česká republika od dárcovských států 131,8 mil. €. Podpora je určena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjektů veřejného a soukromého sektoru.
 
Podpora je rozdělena do 15 programů, z nichž většinu spravuje Ministerstvo financí ve spolupráci s příslušnými rezortními ministerstvy:
 • Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni
 • Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu
 • Fond pro nestátní neziskové organizace
 • Ohrožené děti a mládež
 • Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami a na podporu sociálního začleňování
 • Kulturní dědictví a současné umění
 • Program spolupráce škol a stipendia
 • Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání oxidu uhličitého (CCS)
 • Česko-norský výzkumný program
 • Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady
 • Iniciativy v oblasti veřejného zdraví
 • Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života/Domácí násilí a násilí založené na pohlaví
 • Domácí násilí a generově podmíněné násilí/Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života
 • Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin
 • Budování kapacit a spolupráce v justici/Nápravné služby včetně alternativních trestů
Za kompletní implementaci EHP a Norských fondů je v České republice zodpovědné Ministerstvo financí jako Národní kontaktní místo. Odbornými garanty jednotlivých programů jsou partneři programů. Kromě přípravy obsahové části programů se po jeho schválení podílejí na činnostech spojených s vyhlášením výzvy, příjmem a hodnocením projektů a zodpovídají za implementaci předem definovaných projektů nebo malých grantových schémat. Ministerstvo vnitra působí jako Partner programu CZ14 - Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti příhraniční a organizované trestné činnosti, včetně nezákonného obchodování s lidmi a migraci zločineckých skupin, který byl schválen 19. 12. 2013 ve finanční výši  6 274 183 €.
 
V rámci programu CZ14 bylo schváleno šest předem definovaných projektů:
Schengenská spolupráce a potírání příhraniční kriminality
Vybudování Národní kontrolní autority
Posílení systému automatizované kontroly e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate)
Aplikace geografického informačního systému Policie ČR v přímém výkonu služby
Zajištění jednotné platformy pro vytěžování dat z informačních systémů Policie ČR
Zavádění policejních specialistů v oblasti policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů v sociálně vyloučených lokalitách

vytisknout  e-mailem