Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 
 

Oznámení o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru pro službu I.CA QVerify (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.)

Dne 15. února 2017 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele První certifikační autorita, a. s., se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o udělení statusu kvalifikované slu... 

 

Účet zřízený za účelem placení správního poplatku v souvislosti s přijetím žádosti o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vytvářející důvěru

Pokud poskytovatel služeb vytvářejících důvěru má v úmyslu začít poskytovat kvalifikovanou službu vytvářející důvěru, musí podle čl. 21 nařízení eIDAS předložit orgánu dohledu oznámení o svém úmyslu s... 

 

Seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elektronickým podpisem nebo pečetí zaručenou el. pečetí vydané kvalifikované certifikáty nebo vydaná kvalifikovaná el. časová razítka

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 13 odst. 4 zákona č. 297/2016 Sb. seznam certifikátů, na jejichž základě kvalifikovaní poskytovatelé služeb vytvářejících důvěru podepisují zaručeným elekt... 

 

Seznam kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru

Ministerstvo vnitra zveřejňuje informace o kvalifikovaných poskytovatelích služeb vytvářejících důvěru a poskytovaných kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. 

 

Oznámení o rozšíření poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb Česká pošta, s. p.

Dne 29. února 2016 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, ve kterém společn... 

 

Oznámení o rozšíření poskytování kvalifikovaných certifikačních služeb akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb První certifikační autorita, a.s.

Dne 1. září 2015 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb První certifikační autorita, a. s., se sídlem Praha 9, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00, ve kt... 

 

Výsledky proběhlé kontroly akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb I.CA

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky provedené kontroly akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb I.CA. 

 

Veřejné klíče certifikátů použitých pro bezpečné publikování „důvěryhodných seznamů“ TSL

Ministerstvo vnitra zveřejňuje veřejné klíče certifikátů použitých pro bezpečné publikování „důvěryhodných seznamů“ TSL, které vydává v souladu s rozhodnutím Komise 2009/767/ES, kterým se stanovují op... 

 

Stránkování: Count: 38 / 4 | 1 2 3 4 |

Print  E-mail