Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 
 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí na dálku (poskytovatel: Software602 a.s.)

Dne 8. listopadu 2019 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru Software602 a.s. se sídlem Praha 4 – Krč, Hornokrčská 703/15, PSČ 14000, o posouzení... 

 

Oznámení o udělení statusu kvalifikované služby vytvářející důvěru službě OBELISK Validator QTS (poskytovatel: SEFIRA spol. s r. o.)

Dne 15. května 2019 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele SEFIRA spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, Antala Staška 2027/77, PSČ 140 00, o udělení statusu kvalifikované služby vytvářejíc... 

 
 

Oznámení o udělení statusu kvalifikovaného poskytovatele a kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru službám Národní certifikační autority (poskytovatel: Správa základních registrů)

Dne 5. února 2019 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost poskytovatele Správa základních registrů, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Na vápence 915/14, PSČ 130 00, o udělení statusu kvalifikovaného poskytovate... 

 

Oznámení o vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru eIdentity, a.s.

Dne 30. srpna 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele eIdentity a.s. se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Vinohradská 2396/184, PSČ 13000, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvá... 

 

Oznámení o vydávání kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s.p.

Dne 14. června 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1 – Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599,  o změně v poskytování kvalifikovaných slu... 

 

Obecné výsledky kontroly poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru

Ministerstvo vnitra zveřejňuje v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) obecné výsledky provedené kontroly poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru. 

 

Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření

Níže uvedené podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace (dále jen "občanský průkaz") a související doporučen... 

 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření kvalifikovaných elektronických pečetí na dálku (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.)

Dne 22. května 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru První certifikační autorita, a. s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PS... 

 

Oznámení o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s. p.

Dne 14. února 2018 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s. p. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně v poskytování kvalifikovaných slu... 

 

Stránkování: Count: 38 / 4 | 1 2 3 4 |

Print  E-mail