Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace o připravovaných workshopech Ministerstva vnitra

K přípravě výzev v rámci prioritních os č. 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě z Integrovaného operačního programu a č. 4.2. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti samosprávních celků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Workshopy se uskuteční v hotelu Parkhotel v Hluboké nad Vltavou, Masarykova 602 v termínech 27. června, 1. července a 3. července 2008 a jsou určeny pro obce s matričními úřady a jimi zřizované organizace, krajské úřady a jimi zřizované organizace a svazky obcí.

Podrobné informace o připravovaných workshopech jsou zveřejněny na webové stránce www.mv-workshop.cz, kde se žadatel může zaregistrovat na vybraný termín.

Záměrem workshopů je předání informace o strategických záměrech programu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, které realizuje MV a představení záměrů ostatních centrálních orgánů státní správy.

Pro úspěšnou a efektivní realizaci vládou schváleného programu Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby na území ČR je třeba postupovat koordinovaně a proto jsme připravili uvedené workshopy, abychom prodiskutovali návrhy regionů a obcí za účelem vhodného zacílení připravovaných výzev pro předkládání projektů na podzim tohoto roku v uvedených prioritních osách č. 2.1. a 4.2.

  

Ing. Alena Hyková
Zástupkyně ředitele
Odbor strukturálních fondů

  


17. června 2008

Print  E-mail