Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Druhé kolo evaluací České republiky v oblasti boje proti terorismu („peer evaluation“) 11.–13. června 2008

Ve dnech 11.–13. června 2008 navštívila Českou republiku hodnotící mise, která posuzovala možnosti České republiky v oblasti prevence a připravenosti na případné teroristické útoky a schopnosti zvládat jejich následky. První kolo této hodnotící mise, které bylo zaměřeno na celkové vyhodnocení činnosti členských států EU v rámci boje proti terorismu, se uskutečnilo v roce 2007. 

Hlavním gestorem organizace přijetí hodnotící mise v ČR byl Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR. Hodnotící tým tvořili zástupci dvou členských států – Spojeného království a Litvy, zástupce Europolu a Evropské komise a dva zástupci Generálního sekretariátu Rady. Na přijetí dotčené mise se výrazným způsobem podílela také Policie ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Výstupem druhého kola evaluací je analýza struktur a kapacit členských států EU v oblasti krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, identifikování „osvědčených postupů“ a návrh doporučení na zlepšení.


Jana Malíková, ředitelka odboru a tisková mluvčí

Print  E-mail