Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Bezpečnostní rada státu

BRS jako stálý pracovní orgán vlády, náplň činnosti, členové a výbory 

Výbory BRS

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP)

 • Hlavním úkolem VKZBP je koordinace zahraniční bezpečnostní politiky ČR s důrazem na mezinárodní postavení ČR a na vztahy s mezinárodními bezpečnostními organizacemi. Kromě projednávání relevantních materiálů pro BRS zajišťuje VKZBP informovanost zainteresovaných resortů o aktuální zahraniční bezpečnostní situaci a jejích aspektech s důrazem na mezinárodní postavení ČR. Je v gesci ministra zahraničních věcí.
   

Výbor pro obranné plánování (VOP)

 • Hlavním úkolem VOP je koordinace plánování opatření k zajištění obrany ČR. Je v gesci ministra obrany.
   

Výbor pro civilní nouzové plánování (VCNP)

 • Hlavním úkolem VCNP je koordinace a plánování opatření k zajištění ochrany vnitřní bezpečnosti státu, obyvatelstva a ekonomiky, kritické infrastruktury, zabezpečování preventivních opatření proti použití ZHN včetně řešení odstraňování následků jejich použití a koordinaci požadavků na civilní zdroje, nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. Je v gesci ministra vnitra.
   

Výbor pro zpravodajskou činnost (VZČ)

 • Hlavním úkolem VZČ je koordinace činností zpravodajských služeb ČR a plánování opatření k zajištění zpravodajské činnosti a spolupráci státních orgánů, které získávají, shromažďují a vyhodnocují informace nezbytné pro zajištění bezpečnosti ČR. VZČ samostatně nevyvíjí zpravodajskou činnost. Je v gesci předsedy vlády ČR. Výkonným místopředsedou je ministr vnitra, který řídí jednání a činnost VZČ, nerozhodne-li předseda VZČ jinak.
   

Výbor pro vnitřní bezpečnost (VVB)

 • Hlavním úkolem VVB je koordinace a plánování opatření k zajištění vnitřní bezpečnosti ČR, ochrany veřejného pořádku a zákonnosti, ochrany ekonomiky před hospodářskou kriminalitou, ochrany utajovaných informací, bezpečnostní způsobilosti, zajištění azylové a migrační politiky a ochrany státních hranic, boje s organizovaným zločinem a korupcí a zabezpečování preventivních opatření proti kriminalitě. Je v gesci ministra vnitra.
   

Výbor pro kybernetickou bezpečnost (VKB)

 • Hlavním úkolem VKB je koordinace plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR. Je v gesci předsedy vlády.
   

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail