Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Typy opatření, okolnosti, za jakých se opatření přijímají 

 

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen "HOPKS") je dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., soubor organizačních, materiálních nebo finančních opatření, přijímaných ministerstvem vnitra i ostatními orgány veřejné správy v souvislosti se zabezpečením nezbytných a mobilizačních dodávek výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.

V rámci Ministerstva vnitra se tato opatření přijímají především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a podporou činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Pro podporu jejich činnosti za krizových stavů Ministerstvo vnitra uplatnilo požadavky na (dnes již vytvořené) pohotovostní zásoby pro zajištění níže uvedených nezbytných dodávek:

 1. Prostředky pro likvidaci požárů.

 2. Prostředky pro odstraňování následků povodní a ropných havárií.

 3. Prostředky pro zabezpečení náhradních zdrojů energie.

 4. Prostředky pro detekci a dekontaminaci.

 5. Prostředky pro zabezpečení činnosti IZS ropnými produkty.

 6. Prostředky pro vyprošťování osob a pro záchranné práce při těžkých dopravních nehodách.

 7. Prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva.

 8. Prostředky pro trhací práce a pyrotechnickou činnost.

 9. Prostředky pro zajištění veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti.

 10. Prostředky pro řešení průmyslových havárií.

 11. Prostředky pro přechodné uložení těl zemřelých.
   

Ministerstvo vnitra ČR v oblasti HOPKS rovněž zabezpečují plnění úkolů v okruhu své působnosti, které mu ukládají právní předpisy jako ústřednímu správnímu úřadu.

Pracovišti krizového řízení ministerstva (odboru bezpečnostní politiky), je svěřena gesce za realizaci, koordinaci a rozpracování HOPKS v podmínkách resortu.

V této oblasti se její činností rozumí především:

 • zpracování koncepce HOPKS a její aktualizace a nařízení Ministerstva vnitra k HOPKS,

 • zpracování plánu nezbytných dodávek a plánu hospodářské mobilizace a koordinace zpracování souvisejících podkladů,

 • analýza důležitosti, nepostradatelnosti a priorit nezajištěných nezbytných dodávek včetně prognózy dopadu nezajištění dodávky na krizovou situaci,

 • uplatnění požadavků na tvorbu státních hmotných rezerv u Správy státních hmotných rezerv (předávání požadavků do Plánu vytváření a udržování státních hmotných rezerv k zajištění bezpečnosti ČR na příslušné roky),

 • kontrola přípravy HOPKS u právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství nebo do systému hospodářské mobilizace a zajišťujících dodávky pro resort, zejména pro Hasičský záchranný sbor, ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a pro Policii ČR ve spolupráci s Policejním prezidiem České republiky,

 • poskytování vymezeného rozsahu informací osobám zapojených do systému nouzového hospodářství.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail