Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Typy opatření, okolnosti, za jakých se opatření přijímají 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“) je dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., soubor organizačních, materiálních nebo finančních opatření, přijímaných ministerstvem vnitra i ostatními orgány veřejné správy v souvislosti se zabezpečením nezbytných a mobilizačních dodávek výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.
 
V rámci Ministerstva vnitra se tato opatření přijímají především v souvislosti se zajištěním výkonu státní správy a podporou činnosti Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR.
Ministerstvo vnitra ČR v oblasti HOPKS rovněž zabezpečují plnění úkolů v okruhu své působnosti, které mu ukládají právní předpisy jako ústřednímu správnímu úřadu.
 
Pracovišti krizového řízení ministerstva (odboru bezpečnostní politiky), je svěřena gesce za realizaci, koordinaci a rozpracování HOPKS v podmínkách resortu.
 
 
V této oblasti se její činností rozumí především:
  • zpracování koncepce HOPKS a její aktualizace a nařízení Ministerstva vnitra k HOPKS,
  • zpracování plánu nezbytných dodávek a plánu hospodářské mobilizace a koordinace zpracování souvisejících podkladů,
  • analýza důležitosti, nepostradatelnosti a priorit nezajištěných nezbytných dodávek včetně prognózy dopadu nezajištění dodávky na krizovou situaci,
  • předávání požadavků do Plánu hmotného doplnění a Plánu obměn a záměn pohotovostních zásob a mobilizačních rezerv,
  • kontrola přípravy HOPKS u právnických osob a podnikajících fyzických osob zapojených do systému nouzového hospodářství nebo do systému hospodářské mobilizace a zajišťujících dodávky pro resort, zejména pro Hasičský záchranný sbor, ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a pro Policii ČR ve spolupráci s Policejním prezidiem České republiky,
  • poskytování vymezeného rozsahu informací osobám zapojených do systému nouzového hospodářství.
 

Print  E-mail