Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Příručky a metodické pomůcky

Návody pro krizové situace 

  • Psychosociální pomoc
  • Pomoc obyvatelstvu
  • Pomoc obcím
  • Pomoc školám
  • Pro novináře - práce s oběťmi
  • Vnitřní bezpečnost

Psychosociální pomoc

Psychosociální pomoc

Informační letáky pro případ dopravnách nehod a jejich následků

Povodně a jejich následky

Pandemie covid-19 

Lidé s disabilitou a cizinci při katastrofách
Psychologie CBRN
Psychosociální aspekty migrace
Pandemie chřipky
Podpora psychické odolnosti při mimořádných událostech

  

Další informace pro laickou i odbornou veřejnost naleznete v části Služby pro veřejnost >> Psychologická služba

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Pomoc obyvatelstvu

Pomoc obyvatelstvu

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Pomoc obcím

Pomoc obcím

  • V rámci projektu bezpečnostního výzkumu VF20132014026 "Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti ve vztahu k odborné připravenosti příslušníků bezpečnostních sborů a zaměstnanců působících v bezpečnostních složkách a v orgánech krizového řízení (s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých úrovní orgánů krizového řízení a bezpečnostních složek" byla vytvořena Příručka pro obce využitelná při vzdělávání pracovníků krizového řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti (pdf, 12,5 MB). Cílem příručky je poskytnout obcím přehledný materiál obsahující příklady z praxe a užitečné odkazy.

  • Řešení mimořádných událostí a krizových situací (pdf 2,55 MB) příručka pro starosty obcí a referenty prevence Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Pomoc školám

Pomoc školám

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Pro novináře - práce s oběťmi

Pro novináře - práce s oběťmi

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Vnitřní bezpečnost

Vnitřní bezpečnost

  

Odbor bezpečnostní politiky, 6. března 2023

  

Print  E-mail