Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Lepší hospodaření, spokojení zaměstnanci. Resort vnitra představil projekt na zlepšení výkonu státní správy

Elektronizace vybraných procesů včetně úřednické zkoušky, zavedení systematického vzdělávání nebo analýzy dopadů služebního zákona. Téměř sedm let trvající projekt Ministerstva vnitra přinesl významnou podporu profesionalizace a kvality státní služby a státní správy. 

Ministr vnitra Vít Rakušan se dnes, 20. dubna 2023, zúčastnil závěrečné konference projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy. Jeho cílem je, aby státní služba a správa byla co nejkvalitnější, s co možná nejlepším vnitřním řízením a efektnějším naplňováním cílů.

„Projekt nám ukázal, že ve státní správě existují úřady, které ve strategickém řízení nebo náboru zaměstnanců fungují stejně dobře jako soukromý sektor. To je jejich skvělá vizitka. Teď jde o to nastavit procesy tak, aby podobně fungovaly všechny úřady. V tom vidím hlavní smysl tohoto projektu,“ uvedl Vít Rakušan s tím, že profesionalizace státní služby a správy není otázka jednoho projektu, ale dlouhodobým procesem, který bude rozhodně pokračovat.

Projekt sekce pro státní službu spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost skončí po téměř sedmi letech na konci června 2023. Na závěrečné konferenci účastníci projektu mimo jiné prezentovali úspěchy, kterých se díky němu podařilo dosáhnout např. při elektronizaci vybraných procesů nebo zaváděním tzv. principů řízení kvality.

Projekt dále přinesl např. externě zpracované analýzy dopadů služebního zákona a naplňování institutů státní služby v domácím i v mezinárodním srovnání, sjednocování rozhodnutí v řízení ve věcech služby, elektronickou distribuci interních předpisů, účast téměř 3500 státních zaměstnanců na cílených vzdělávacích aktivitách nebo vytvoření a zavedení základního standardu pro řízení kvality ve služebních úřadech a metodik k jeho realizaci.Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru komunikace

Print  E-mail