Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Výplata jednorázového příspěvku důchodci 5.000 Kč v roce 2020

 

Dne 1. prosince 2020 nabyl účinnosti zákon č. 469/2020 Sb., o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Jednorázový příspěvek náleží poživatelům důchodů starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých a sirotčích, přiznaných podle českých právních předpisů.

Výše jednorázového příspěvku činí 5.000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. Má-li poživatel důchodu nárok na výplatu více důchodů, náleží jednorázový příspěvek jen jednou.

Nárok na jednorázový příspěvek mají poživatelé důchodů, kterým byl důchod přiznán na základě žádosti podané před 1. prosincem 2020, pokud nárok na výplatu tohoto důchodu trval aspoň po část měsíce listopadu 2020 (důchod byl přiznán od 30. listopadu 2020 nebo dříve) a v tomto měsíci nárok na výplatu tohoto důchodu nezanikl.

Budou-li uvedené podmínky splněny, ale rozhodnutí o důchodu bude vydáno později, jednorázový příspěvek bude vyplacen dodatečně v nejbližším možném výplatním termínu.

Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplacen bez žádosti všem stávajícím poživatelům důchodu, kteří splňují uvedené podmínky.

Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová splátka důchodu (tj. na bankovní účet nebo poštovní poukázkou).

Vyplácet se bude samostatně (tedy ne společně se splátkou samotného důchodu) formou doplatku odeslaného dne 15. prosince 2020. Připsán na účet nebo doručen tak bude v několika následujících dnech. Pokud by se tak nestalo do jednoho týdne, informuje poživatel důchodu o této skutečnosti orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra.

Jednorázový příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí a nárok nepřechází na jiné osoby.

  

Orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra
sídlo: nám Hrdinů 3, Praha 4,
adresa pro doručování: P. O. BOX 122, 140 21 Praha 4,
e-mail: osz@mvcr.cz nebo centrální podatelna Ministerstva vnitra: posta@mvcr.cz,
ID datové schránky: 6bnaawp.

  

Print  E-mail