Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Doplňující stanovisko MV k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti ke krizovému opatření (Usnesení vlády ČR č. 1021 ze dne 12. října 2020)

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a přijímaná mimořádná  opatření jsou pozastaveny ze strany Institutu pro veřejnou správu Praha zkoušky zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků po dobu trvání krizového opatření stanoveného Usnesením vlády ČR č. 1021, tj. od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020.

V kontextu výše uvedeného se tak doba od přerušení zkouškové činnosti až do jejího plného obnovení, tj. od 14. října 2020 do 3. listopadu 2020, nebude započítávat do 18měsíční lhůty stanovené dle § 21 odst. 2 zákona o úřednících (viz Stanovisko Ministerstva vnitra k běhu 18 měsíční lhůty k prokázání zvláštní odborné způsobilosti po ukončení nouzového stavu ze dne 30. 6. 2020).

  

V Praze dne 14. 10. 2020

  

Print  E-mail