Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR ode dne 17. července 2020

English English

 1. AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
 2. POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

  

1. AKTUALITY A DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 • Cizinci (občané třetích zemí) s
  - krátkodobým vízem za účelem zaměstnání,
  - krátkodobým vízem za účelem sezónním,
  - vízem k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním, nebo
  - mimořádným pracovním vízem,
  kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost víza a zaměstnavatel s nimi sjedná prodloužení pracovního vztahu nebo pracovní vztah nový bezprostředně navazující na předchozí pracovněprávní vztah, se prodlužuje lhůta na vycestování až do 16. listopadu 2020; zároveň se prodlužuje platnost povolení k zaměstnání (podrobnosti zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABSVJAEUP).
  Tuto informaci je možné nalézt v:
  - ukrajinštině zde (pdf, 144 kB),
  - vietnamštině zde (pdf, 91 kB),
  - ruštině zde (pdf, 143 kB),
  - rumunštině zde (pdf, 154 kB),
  - čínštině zde (pdf, 101 kB),
  - arabštině zde (pdf, 97 kB),
  - španělštině zde (pdf, 153 kB),
  - francouzštině zde (pdf, 153 kB).

 • Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 25. srpna 2020 - naleznete zde.

 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19, naleznete zde.

 • Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. září 2020 do odvolání - naleznete zde.

  

2. POBYT CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR PO SKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU

 • Řešení pobytových záležitostí cizinců na území České republiky ode dne 17. července 2020 (pdf, 313 kB)

 • Informace pro vybrané cizince z bezvízových zemí v souvislosti s obecnou povinností vycestovat k 16. červenci 2020
  Pokud je občan třetí země státním příslušníkem některé z třetích zemí, které jsou osvobozeny od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty a je držitelem platného cestovního dokladu a dokladu o povolení k pobytu nebo dlouhodobého víza vydaných členskými státy schengenského prostoru, může po skončení platnosti dlouhodobého víza či povolení k pobytu ihned (bez nutnosti vycestovat), započít svůj krátkodobý bezvízový pobyt v rámci schengenského prostoru po max. dobu 90 dnů. Více info zde (pdf, 686 kB).

  


Odbor azylové a migrační politiky, 10. září 2020

Print  E-mail