Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Oznámení o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s. p.

Dne 19. května 2020 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s.p. (IČO 47114983) se sídlem Praha 1 – Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. 

Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytovaných služeb vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - konkrétně se jedná o vydávání dalšího typu kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí:

  • USB token TokenME EVO.

Výše uvedený prostředek od výrobce Bit4ID s.r.l. využívá produkt STMicroelectronic J-SIGN v1.8.9 SmartCard na čipu STMicroelectronics SB23YR80B.

Dle osvědčení o shodě vydané certifikačním úřadem Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica (OCSI) dne 21. ledna 2019 v Římě, Itálie, označení osvědčení o shodě  OCSI/ACC/STM/08/2018/RA, je produkt ve shodě s požadavky na kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů a pečetí.

Technické posouzení bylo provedeno zkušební laboratoří Serma Safety & Security, Pessac, Francie, která je licencovaná zkušební laboratoř pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci produktu "J-SIGN version 1.8.9" je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds.

Ministerstvo vnitra České republiky neshledalo rozpor oznámených změn v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

  

Print  E-mail