Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Oznámení o udělení souhlasu s poskytováním služby vytváření elektronických podpisů na dálku (poskytovatel: První certifikační autorita, a. s.)

Dne 18. března 2020 obdrželo Ministerstvo vnitra žádost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru První certifikační autorita, a. s. se sídlem Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 19000, o posouzení služby vytváření elektronických podpisů na dálku "I.CA RemoteSign" (dále jen "I.CA RemoteSign"). Službu I.CA RemoteSign bude První certifikační autorita, a. s. nabízet jako doplňkovou službu ke kvalifikované službě vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy. 

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jakožto orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru ve smyslu čl. 17 nařízení EU č. 910/2014 neshledalo rozpor v úmyslu poskytovat službu I.CA RemoteSign s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

  

Print  E-mail