Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Oznámení o vydávání dalších typů kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a pečetí kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru Česká pošta, s. p.

Dne 25. února 2020 obdrželo Ministerstvo vnitra oznámení poskytovatele Česká pošta, s. p. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, o změně v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru. 

Ohlášené změny se dotýkají aktuálně poskytovaných služeb vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické pečetě - konkrétně se jedná o vydávání dalších typů kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí:

  • USB token eToken 5110 CC (940),
  • čipová karta IDPrime 940,
  • čipová  karta IDPrime 941 (hybridní),
  • čipová karta IDPrime 3940 (duální).
     

Výše uvedené prostředky od výrobce Thales / Gemalto využívají shodný čip a aplet pro vytváření elektronických podpisů a pečetí (řešení "Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1").

Dle zprávy z certifikace vydané certifikačním úřadem Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) dne 11. června 2018 v Paříži, Francie, označení zprávy z certifikace ANSSI-CC-2018/24, je čip a aplet ve shodě s požadavky na bezpečné prostředky pro vytváření elektronických podpisů.

Technické posouzení bylo provedeno zkušební laboratoří Serma Safety & Security, Pessac, Francie, která je licencovaná zkušební laboratoř pro hodnocení dle Common Criteria. Seznam licencovaných zkušebních laboratoří je k dispozici na internetové adrese: http://www.commoncriteriaportal.org/labs/.

Informace o certifikaci řešení řešení "Carte IAS Classic en version 4.4.2 avec serveur MOC 1.1 sur plateforme Multiapp v4.0.1" je rovněž uvedena v unijním seznamu kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických podpisů a kvalifikovaných prostředků pro vytváření elektronických pečetí. Výše uvedený seznam je dostupný na adrese: https://ec.europa.eu/futurium/en/content/compilation-member-states-notification-sscds-and-qscds.

Ministerstvo vnitra České republiky neshledalo rozpor oznámených změn v poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru s platnými právními předpisy upravující podmínky poskytování kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru (zák. č. 297/2016 Sb. a nařízení EU č. 910/2014).

  

Print  E-mail