Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

První certifikační autorita, a. s. - dočasná změna v ověřování totožnosti žadatelů o QC

Ministerstvo vnitra České republiky, odbor eGovernmentu, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, vydal správní rozhodnutí č.j. MV- 52627-3/EG-2020 (datum nabytí právní moci: 26. března 2020) umožňující po dobu nouzového stavu vyhlášeného z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaného jako SARS CoV-2/ na území České republiky, ověřovat žadatele o vydání kvalifikovaných certifikátů pomocí technologie video-konference. 

Uvedené opatření má za cíl umožnit poskytování certifikačních služeb klientům a zároveň zajistit ochranu zdraví jak pracovníků První certifikační autority, a.s., tak žadatelů o vydání certifikátů. Součástí správního rozhodnutí jsou uvedeny rovněž podmínky, které musí být splněny při použití video-konference jako metody pro ověření totožnosti žadatelů o certifikát.

  

Print  E-mail