Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři)

English English version

Přeshraniční pracovníci (tzv. pendleři), žáci a studenti vstupující na území České republiky nebo pracující a studující na území sousední země
Cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním
-
komplexní informace platné od 15. února 2021 od 0:00

  

Přeshraniční pracovník (tzv. pendler) se vyznačuje tím, že trvalé bydliště má v jednom státě, zatímco pracovní smlouvu má v sousedním státě a za prací tudíž pravidelně dojíždí přes hranice do/ze sousedního státu.

Do této kategorie spadají též děti, žáci a studenti jezdící do mateřské, základní, střední nebo vysoké školy ze sousedního státu nebo do sousedního státu.

Do této kategorie spadají i osoby, které cestují do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním.

Týká se hlavně občanů ČR a občanů EU s bydlištěm v ČR nebo sousední zemi ČR (Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko).

Jedná se:

  • o pravidelné překračování státní hranice mezi Českou republikou a sousedním státem, a to alespoň 1x týdně tam a zpět za účelem výkonu práce nebo vzdělávání na území ČR nebo na území sousedního státu ČR.
     

Co je zapotřebí (jedna z následujících možností):

  • pracovní smlouva,

  • potvrzení o studiu,

  • potvrzení pro přeshraniční pracovníky (vzor na webu MV),

  • potvrzení pro přeshraniční žáky a studenty (vzor na webu MV).
     

Podmínky vstupu z epidemiologického hlediska
Ze zelené země
- země s nízkým rizikem nákazy COVID-19Není zapotřebí vyplnit před vstupem na území ČR Příjezdový formulář ani po vstupu podstoupit RT-PCR test nebo absolvovat nezbytná karanténní opatření.
Z oranžové země
- země s nízkým rizikem nákazy COVID-19 označené *
Z červené země
- země s nízkým rizikem nákazy COVID-19
Z tmavě červené země
- země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19

Po dobu 10 dnů od vstupu na území ČR musíte mimo domov nosit respirátor (bez výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95, AS/NZ P2, DS FFR, Korea 1st class FFR) nebo alespoň zdravotnickou roušku.

POZOR:
sledujte pravidla vstupu zavedená ze strany sousedních států (Německa, Polska, Rakouska a Slovenska), která se mohou lišit od pravidel ČR.

  


MV-2021/2/15-V4

Print  E-mail