Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Koronavirus COVID 19 - Doporučení pro psychology související s koronavirem

(Vychází z připravovaného materiálu Evropské federace psychologických asociaci/EFPA, ke dni 15.3.2020, doplněno spoluautorem)

Jako psychologové (nejen ve zdravotnictví) vidíme prioritu ve využívání psychologických znalostí, abychom pomohli při vhodné komunikaci o viru, přispěli ke zmírnění úzkosti a podporovali lidi, kteří jsou zvýšenou nejistotou a úzkostí zasaženi.

Lze využít vhodné tipy ohledně komunikace o tématu, krizové komunikace a principy První psychické pomoci.

 1. Udržujte věci v místní perspektivě: Situace v jednotlivých zemích se velmi liší, přizpůsobte se podmínkám a situaci Vaší země. Propagujte oficiální hodnocení a pokyny zdravotnických autorit země (v ČR např. viz web ministerstva zdravotnictví a dalších ústředních úřadů).
   
 2. Dodávejte fakta: Pomáhejte lidem zprostředkovat validní informace. Vláda v zemi poskytuje občanům objektivní fakta prostřednictvím webů. U nás např: www.vlada.cz či  https://koronavirus.mzcr.cz  Z nich můžete fakta čerpat. Dalším zdrojem je např. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které zřídilo specializovanou stránku COVID 19, kde najdete rovněž aktualizované informace. 
   
 3. Podpořte komunikaci s dětmi: Pomáhá otevřená diskuse o zpravodajství, která je přizpůsobená věku dítěte. Rodiče mohou pomoci dětem proti stresu tím, že je zaměřují na rutinní činnosti a plány. Pomáhá emoční podpora a důraz na bezpečí. Děti pozorují emoce a chování dospělých a napodobují je.
   
 4. Podporujte spojení s druhými: Udržování sociálních vztahů a sítí pomáhá udržovat smysl pro normalitu a je možností pro sdílení emocí a uvolnění stresu. Podporujte lidi, aby s přáteli a známými sdíleli užitečné informace z oficiálních webových stránek vlády či ministerstev. V situaci karantény podporujte lidi, aby udržovali kontakty na dálku.
   
 5. Podporujte lidi k využití další pomoci: Jedinci, kteří pociťují extrémní nervozitu či úzkost, přetrvávající smutek nebo další dlouhodobé reakce, které mají nepříznivý vliv na jejich pracovní výkon nebo mezilidské vztahy, se mohou poradit s odborníky v oblasti podpory duševního zdraví.
   
 6. Podporujte bezpečné chování: Týká se to hygieny, osobní ochrany, opatření v rámci okolního prostředí, udržování vzdálenosti od druhých a protiopatření v rámci cestování. Viz např. vodítka ECDC (pdf, 350 kB).
   
 7. Podporujte individuální i komunitní odolnost a zvládání.
   
 8. Podporujte svépomoc a vzájemnou pomoc lidí, smysl pro solidaritu a komunitní oporu.
   
 9. Nezapomínejte na zvláště zranitelné skupiny (osoby v pokročilém stáří, lidi s disabilitou, lidi bez domova, menšiny, cizince, lidi v kolektivních zařízeních apod.).
   
 10. Spolupracujte se sdělovacími prostředky v propagaci zvládání, zklidnění emocí, podpoře mezilidské solidarity apod.
   

Řada vodítek je modifikována autoritami jednotlivých zemí, psychologové tomu přizpůsobují své postupy. Blízká vodítka připravilo rovněž WHO: viz The COVID-19 Risk Communication Package For Healthcare Facilities

Doporučené zdroje

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.
Psychologické pracoviště OBP MV ČR
Stálý výbor pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA

Verze k 15. 3. 2020

Print  E-mail