Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Minimální doporučené výše pojištění pro žadatele o akreditaci dle zákona č. 250/2017 Sb.

Povinné pojištění žadatelů o akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen "žadatel o akreditaci") je stanoveno v § 9 zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci (dále jen "zákon č. 250/2017 Sb.") s ohledem na to, aby výše pojistné částky byla úměrná možným škodám způsobených při správě kvalifikovaného systému, které lze v rozumné míře předpokládat. 

Výše pojistné částky by tak měla zohledňovat rozsah činnosti kvalifikovaného správce systému elektronické identifikace. Bez předložení smlouvy o uzavřeném pojištění není možné s ohledem na možný rozsah a povahu škod, které by mohly při činnosti kvalifikovaného správce systému elektronické identifikace vzniknout, tuto činnost vykonávat (tj. není možné získat akreditaci pro správu kvalifikovaného systému el. identifikace).

Dále je stanovena povinnost pro akreditované osoby nahradit škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému bez ohledu na sjednaný limit pojistného plnění.

Ministerstvo vnitra ČR zveřejňuje minimální doporučené výše pojištění pro žadatele o akreditaci dle zákona č. 250/2017 Sb., které byly stanoveny v rámci interní analýzy. Z povahy věci vyplývá, že škoda způsobená při správě kvalifikovaného systému může vzniknout následujícím zainteresovaným stranám - zejména kvalifikovaným poskytovatelům online služeb (tj. "service providerům on-line služeb napojených na Národní bod pro identifikaci a autentizaci - NIA"), držitelům prostředků pro elektronickou identifikaci či státu, pokud dojde např. k chybné identifikaci a autentizaci držitele prostředku pro elektronickou identifikaci nebo pokud dojde k úniku osobních dat.

Níže uvedená tabulka uvádí minimální doporučené výše pojištění pro žadatele o akreditaci s ohledem na počet držitelů prostředků pro el. identifikaci (tj. počet uživatelů, kterým byl vydán prostředek pro elektronickou identifikaci ) a úroveň záruky prostředku pro elektronickou identifikaci.

Počet držitelů prostředku pro el. identifikaci Úroveň záruky prostředku pro el. identifikaci Výše pojistné částky
0 - 100 000 NÍZKÁ 25 000 000 Kč
100 000 - 500 000 NÍZKÁ 50 000 000 Kč
500 000 - 1 000 000 NÍZKÁ 75 000 000 Kč
1 000 000 - 1 500 000 NÍZKÁ 100 000 000 Kč
1 500 000 - 2 000 000 NÍZKÁ 125 000 000 Kč
2 000 000 - 2 500 000 NÍZKÁ 150 000 000 Kč
2 500 000 - 3 000 000 NÍZKÁ 175 000 000 Kč
-
0 - 100 000 ZNAČNÁ 50 000 000 Kč
100 000 - 500 000 ZNAČNÁ 75 000 000 Kč
500 000 - 1 000 000 ZNAČNÁ 100 000 000 Kč
1 000 000 - 1 500 000 ZNAČNÁ 125 000 000 Kč
1 500 000 - 2 000 000 ZNAČNÁ 150 000 000 Kč
2 000 000 - 2 500 000 ZNAČNÁ 175 000 000 Kč
2 500 000 - 3 000 000 ZNAČNÁ 200 000 000 Kč
-
0 - 100 000 VYSOKÁ 75 000 000 Kč
100 000 - 500 000 VYSOKÁ 100 000 000 Kč
500 000 - 1 000 000 VYSOKÁ 125 000 000 Kč
1 000 000 - 1 500 000 VYSOKÁ 150 000 000 Kč
1 500 000 - 2 000 000 VYSOKÁ 175 000 000 Kč
2 000 000 - 2 500 000 VYSOKÁ 200 000 000 Kč
2 500 000 - 3 000 000 VYSOKÁ 225 000 000 Kč

  

Print  E-mail