Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Seznam pověřených osob k posuzování prostředku a systému el. identifikace

Ministerstvo vnitra zveřejňuje seznam pověřených osob, kterým bylo uděleno pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace v souladu s § 11 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci. Jedná se o následující společnost: 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., se sídlem Praha 8 – Troja, Pod Lisem 129/2, PSČ 171 02, IČ: 00001481
Na základě rozhodnutí č.j.: MV-161927-2/EG-2019 ze dne 19. listopadu 2019 bylo vydáno pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace. Pověření je platné po dobu platnosti pověření k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a to do 16.7.2024.
 

RELSIE, spol. s r. o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1418/23, PSČ: 110 00, IČ: 624 17 339
Na základě rozhodnutí č.j.: MV-82117-4/EG-2018 ze dne 20. července 2018 bylo vydáno pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace. Pověření je platné po dobu platnosti pověření k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a to do 24.5.2021.
 

TAYLLORCOX s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové město, Na Florenci 1055/35, PSČ 110 00, IČ: 279 02 587
Na základě rozhodnutí č.j.: MV-98011-4/EG-2019 ze dne 15. července 2019 bylo vydáno pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace. Pověření je platné po dobu platnosti pověření k provádění atestací podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a to do 27.6.2024.


Pověření k posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace je platné od nabytí právní moci rozhodnutí MV o vydání tohoto pověření po dobu platnosti pověření k provádění atestací podle zákona č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  

Print  E-mail