Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace k placení správního poplatku v souvislosti s přijetím žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace

V souvislosti s přijetím žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace podle zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci (dále jen zákon č. 250/2017 Sb.), je stanoven správní poplatek ve výši 100 000 Kč. Správní poplatek je uveden v položce č. 22 písm. i) přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. 

V rámci procesu akreditace Ministerstvo vnitra jakožto správní orgán příslušný podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 250/2017 Sb., musí posoudit, zda žadatel o akreditaci a jím spravovaný systém elektronické identifikace, v rámci kterého jsou vydávány a používány prostředky pro elektronickou identifikaci, splňují stanovené požadavky dle zákona č. 250/2017 Sb.

Dojde-li Ministerstvo vnitra k závěru, že žadatel o akreditaci a jím spravovaný systém elektronické identifikace, v rámci kterého jsou vydávány a používány prostředky pro elektronickou identifikaci, splňují stanovené požadavky dle zákona č. 250/2017 Sb., udělí žadateli akreditaci pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace či případně akreditaci rozšíří, pokud žadatel požádal o změnu již udělené akreditace.

Úhrada správního poplatku se provádí na účet číslo 3711-8920071/0710, KS: 0308, SS: 49000, přičemž VS (variabilní symbol) platby sdělí Ministerstvo vnitra žadateli. Z administrativních důvodů proto žádáme žadatele, kteří budou mít v úmyslu podat předmětnou žádost, aby kontaktovali odbor eGovernmentu (oveg@mvcr.cz) před podáním žádosti ohledně přidělení variabilního symbolu platby.

  

Print  E-mail