Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko k použití kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek

Odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra zveřejňuje na základě žádosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, stanovisko k přípustným možnostem použití kvalifikovaných certifikátů pro autentizaci internetových stránek vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES. 

Uvedené stanovisko je toliko právním názorem odboru eGovernmentu, který není oprávněn k autoritativnímu výkladu právních předpisů. Tato kompetence náleží v konkrétním případě výlučně soudu.

  

Print  E-mail