Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Kontaktní místa pro podání žádostí v hlavním městě Praha

Vážení občané Evropské unie,
(s bydlištěm v Praze, včetně okresů Praha-Východ a Praha-Západ)

Dovolujeme si Vás upozornit, v zájmu úspory Vašeho času stráveného při čekání na odbavení na pražském úřadě odboru azylové a migrační politiky, že žádosti o potvrzení o registraci občana EU lze podat také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Právě pro výše uvedené žádosti podávané v Praze lze v rámci zkvalitňování služeb úřadu, snižování počtu návštěv klienta a zvyšování komfortu vyplnit pouze tento formulář (pdf, 6 MB) a spolu s náležitostmi zaslat doporučeně poštou na adresu spádového pracoviště MV ČR dle Vašeho bydliště:

 • Pracoviště MV ČR Praha I
  působnost: Praha-Východ, Praha-Západ, Praha 1, 2, 3, 6, 7 a 8
  Žukovského 888/2
  Praha 6
  Tel.: 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00)
  Úřední hodiny:   Po, St: 8.00 - 17.00
                             Út, Čt: 8.00 - 15.00
                                  Pá: 8.00 - 12.00 (pouze pro objednané klienty)

 • Pracoviště MV ČR Praha II
  působnost: Praha 4, 5 a 10
  Cigánkova 1861/2
  Praha 4 - Chodov
  Tel.: 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00)
  Úřední hodiny:   Po, St: 8.00 - 17.00
                             Út, Čt: 8.00 - 15.00
                                  Pá: 8.00 - 12.00 (pouze pro objednané klienty)

 • Pracoviště MV ČR Praha V
  působnost: Praha 9
  Kolbenova 942/38a
  Praha 9 - Vysočany
  Tel.: 974 801 801 (Po - Čt: 8:00 - 16:00 a Pá: 8:00 - 12:00)
  Úřední hodiny:   Po, St: 8.00 - 17.00 (pouze klienti z MČ Praha 9, informační okénko v provozu od 8.00 - 10.00)
                             Út, Čt: 8.00 - 15.00 (pouze klienti z MČ Praha 9, informační okénko v provozu od 8.00 - 10.00)
                                  Pá: 8.00 - 12.00 (pouze pro objednané klienty, informační okénko není v provozu)

V případě, že takto učiněné podání bude obsahovat řádně vyplněný formulář a veškeré náležitosti *, budete po schválení žádosti (zpravidla do 30 dnů) vyzváni správním orgánem ke kontrole cestovního dokladu a převzetí požadovaného potvrzení, a to již na konkrétní nejbližší termín.

  

* Náležitosti žádosti musí být předloženy v originálním znění a v úředním překladu do českého jazyka. K žádosti je třeba předložit originály, příp. úředně ověřené kopie náležitostí. Úředně ověřené kopie veřejných listin, které budou vyhotoveny členským státem Evropské unie a vydány občanu tohoto členského státu, za podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016, budou přijaty bez nutnosti dalšího ověření (apostila, superlegalizace). Cestovní doklad je v tomto případě možné zaslat v kopii prosté, a jeho originál předložit teprve při výdeji potvrzení o přechodném pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 14. října 2021

Print  E-mail