Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko ministerstva vnitra k aplikaci nařízení eIDAS a zákona o elektronickém podpisu po 1. 7. 2016

Cílem stanoviska je odpovědět na otázky ohledně aplikace účinných ustanovení nařízení eIDAS a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších přepisů („zákon o elektronickém podpisu“), který bude do nabytí účinnosti zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce stále platným právním předpisem. 

Je důležité mít na paměti, že nařízení eIDAS je přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, který na mnoha místech dává výslovně možnost vnitrostátním právním řádům dodefinovat některé oblasti. Obecně je možno konstatovat, že účinná nařízení eIDAS budou po 1. 7. 2016 přímo použitelná, přičemž ustanovení zákona o elektronickém podpisu, která nebudou s účinnými ustanoveními nařízení eIDAS v rozporu, budou nadále aplikovatelná i po tomto datu.

Print  E-mail