Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Soutěž: Hledání jedinečnosti

Již jsou známy výsledky Parádního webu!

Hodnotilo celkem osm porotců a vždy dva z nich měli na starosti stejné kritérium. Václav Sýkora a Kamil Válek se zaměřili na rozsah informací o veřejné správě a elektronické služby, Jakub Ferschmann a Radek Pavlíček na přístupnost stránek a nové trendy, Michal Kuchta a Evžen Vaněk na grafiku a přehlednost webu, Karel Ferschmann a Zdeněk Čížek na dění v obci a komunikaci na internetových stránkách. Kritériím byly přiděleny odlišné váhy, a to patnáct pro první dvě kritéria (rozsah informací o veřejné správě, elektronické služby a přístupnost stránek, nové trendy) a pětatřicet pro další dvě kritéria (dění v obci, komunikace a grafika, přehlednost webu). A kdo se stal vítězem? V kategorii Obce je to Bělov, v kategorii Obce s přenesenou působností Klášterec nad Ohří a v kategorii Obce s rozšířenou působností Most. Celkem je tedy pět oceněných webů v soutěži Parádní web, Cenu veřejnosti získlal Čížkov, Cenu redakce a OTPR Dvůr Králové, Cenu poroty Bělov, Klášterec nad Ohří a Most. Podrobnější tabulku s hodnocením naleznete zde.
 

Přístupnost a nové trendy

Jakub Ferschmann: Zmínil bych například Dolní Třebonín, který v hodnocení na základě daného kritéria dopadl nejlépe. Jediné, co by si stránka zasloužila, je nový grafický design, který by jí dodal větší „drive“. Současný vzhled je příliš obyčejný a nezajímavý. Za úplný protiklad bych označil Jindřichovice. Nejenže dopadly nejhůře v hodnocených kritériích, ale propadají i v dalších aspektech. Titulní stránka vůbec neplní funkci, jakou by měla, to jest naservírovat čtenáři poslední změny či události, které lze na webu nalézt. Místo toho zde nalezneme kontakty, které by měly určitě být snadno dohledatelné, ale rozhodně by neměly být jediným obsahem titulní stránky. Dále jsem absolutním odpůrcem informací, které nesouvisí s obsahem daných webových stránek. Například předpověď počasí, dnešní datum či kdo dnes slaví svátek. Do sbírky nám schází už jen aktuální kurz koruny či dnešní program v televizi. Pokud čtenář chce vidět, jaké bude počasí, navštíví specializované stránky a rozhodně z tohoto důvodu nenavštíví stránky obce. V tomto případě to navíc ještě více znepřehledňuje už tak dost nepřehledný obsah. Grafický design Jindřichovic je také na velmi mizerné úrovni, a to včetně sazby textu. Celkově ale považuji úroveň hodnocených webových stránek obcí a měst za ucházející. Současným trendem, dokonce fenoménem dnešní doby, jsou sociální sítě. Očekával jsem proto velkou snahu webmasterů o využití uvedeného potenciálu a propojení internetových stránek se sítěmi, čímž si přitáhnou k sobě více čtenářů. Mé očekávání se ale nenaplnilo a z hodnocených webů jen zlomek nějakým způsobem využíval sociální sítě. Přitom je v nich ukryta síla, jak přitáhnout nové návštěvníky, ať už virtuální či skutečné.

Radek Pavlíček: Přístupnost je dnes nedílnou součástí tvorby kvalitního webu. Ačkoliv pro weby veřejné správy je povinnost mít přístupný web zakotvena i v zákoně, ne vždy je tomuto požadavku učiněno zadost. Ani v Parádním webu tomu bohužel nebylo jinak. Z třiadvaceti webů účastnících se letošního ročníku soutěže prakticky jen jeden takřka beze zbytku vyhověl námi testovaným kritériím. Při testování jsme se zaměřili na takzvanou reálnou přístupnost, která nejlépe odráží skutečné potřeby handicapovaných uživatelů webu. Weby nebyly posuzovány pouze podle vybraných pravidel tvorby přístupného webu, ale byly otestovány i skupinou handicapovaných uživatelů. Naše hodnocení bylo založeno na kombinaci heuristického a uživatelského testování přístupnosti. Cílem heuristického testování bylo ověřit splnění základních požadavků na přístupnost, při uživatelském testování pak testeři plnili dva jednoduché úkoly, spočívající ve vyhledávání praktické informace – kontaktu na zubního lékaře a ID datové schránky. Jak v technické, tak uživatelské přístupnosti měla většina webů větší či menší rezervy. Za prakticky zcela vyhovující testovaným kritériím lze označit pouze Most. Další skupina webů sice neměla problémy s technickou přístupností, ale s jejich uživatelskou přívětivostí už to bylo horší. Problematická tak stále zůstává slabší informační architektura a orientace ve velkém množství dat, která komplikuje získávání informací.
 

Design a přehlednost

Michal Kuchta: Pokud někdo soutěží a chce vyhrát nebo se dobře umístit, pak podle mého názoru nestačí, aby splňoval standardy nebo to, co se od obecního nebo městského webu očekává. Musí zaujmout na první pohled. Přitom je třeba dát pozor na to, že při upřednostnění originality může „pokulhávat“ funkčnost a naopak. Kdo výše uvedené umí vyvážit, zaslouží si přední příčky. Dalším rozhodujícím faktorem je přehlednost, čtenář by neměl být zahlcen informacemi hned na první stránce, měli bychom mu dopřát pocit, že web obsáhne, že se neztratí a že se stránky budou „rozbalovat“ až podle toho, kam se chce podívat. Grafika může přispět k přehlednému rozdělení stránky. Často se zapomíná, že barva a velikost textů, nadpisů a odkazů by měly být vyvážené, jde o součást grafiky. Statistiky návštěvnosti obecního nebo městského webu jsou v dnešní uspěchané době neúprosné. Ukazuje se, že „míra opuštění“ je přibližně třicet až čtyřicet procent. Tolik čtenářů hlavní stránku do pár sekund opustí! Nejčastěji se na ni dostali omylem přes vyhledávač (což je ale pro obec dobře!). Chyťme si takového čtenáře. Je to velké procento lidí, kvůli kterému se vyplatí vzhled webu předělat. Pokud se podaří uživatele zaujmout, nemáme ještě vyhráno. Na zdařilém webu obce nebo města stráví člověk hledáním pouze jednu, dvě, maximálně tři minuty! Čím je web originálnější a přehlednější, tím je to déle. Věřím, že takové internetové stránky v letošní soutěži byly.

Evžen Vaněk: Webové prezentace obcí a měst zařazených ve všech třech kategoriích mě osobně velmi příjemně překvapily. Aktuální obsah internetových stránek doplněný často mnoha prvky online a multimediálních služeb se již dnes stal běžným standardem. Ty tam jsou doby, kdy mělo smysl hodnotit aktuálnost publikovaných informací. Je zřejmé, že weby se staly běžnou platformou informování obyvatel o dění v obci nebo městě. Prezentace obcí a měst kladou viditelně stále větší důraz na informace určené svým návštěvníkům. Podpora turistiky je znát a je znatelná i snaha přilákat české turisty. Je proto škoda, že často odkazy na zajímavá místní muzea, galerie či turistické zajímavosti jsou skryty až na stránce se seznamem užitečných čí zajímavých odkazů. Určitě by si místní kulturní instituce zasloužily posunout do navigace s mnohem vyšší prioritou. Rovněž tak připravené naučné stezky či programy vhodné pro rodiče s dětmi by pomohly zvýšit turistickou atraktivnost místa a byly by i určitě vhodnou inspirací pro vyplnění volného času. Grafika prezentací je často velmi zdařilá, i když u dvou prezentací je znát společný jmenovatel velkého řešení. I velký publikační systém ale může do sebe implementovat grafiku tak říkajíc z místních zdrojů, což by originalitě řešení určitě prospělo.

Další podrobné komentáře k webovým stránkám obcí, včetně pořadí obcí v daných kategoriích za každého porotce zvlášť, naleznete zde.
 
 
Obce
 Počet bodů Pořadí
77 1.
70 2.
67 3.
60,7 4.
58,4  5.
49,5 6.
48,9 7.
47,5 8.
45,2 9.
28 10.
26,4 11.
21,4 12.
Obce s přenesenou působností
Počet bodů Pořadí
70,5 1.
 56,5 2.
54,5 3.-4.
54,5 3.-4.
34,5 5.
29,5 6.
Obce s rozšířenou působností
Počet bodů Pořadí
63,1 1.
51,3 2.
48,1 3.
44,4 4.
43,1 5.
 

 

Print  E-mail