Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Zamítnutí žádosti a dopad na pobyt cizince v ČR

English English

V případě, že je vaše žádost zamítnuta, případně vaše odvolání zamítnuto, a v okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí již nemáte platné žádné pobytové oprávnění, bude vám stanovena lhůta k vycestování a pro tento účel vystaven výjezdní příkaz. Máte povinnost dostavit se pro výjezdní příkaz na příslušné pracoviště MV ČR. V případě, že v době nabytí právní moci rozhodnutí máte platné pobytové oprávnění, které vás opravňuje vycestovat, opusťte území ČR/Schengenu minimálně poslední den platnosti tohoto oprávnění.
 
Výše popsané se netýká občanů EU.

Print  E-mail