Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Kladné či záporné rozhodnutí o žádosti a předání průkazu o povolení k pobytu

English English

1. Pokud je o žádosti rozhodnuto kladně, MV ČR/ZÚ kontaktuje cizince, aby se osobně dostavil k převzetí potvrzení o povolení k pobytu a průkazu o povolení k pobytu. V případě občanů třetích zemí je navíc nejprve žadatel vyzván k poskytnutí biometrických údajů a následně k ověření biometrických údajů a převzetí potvrzení o povolení k pobytu a průkazu o povolení k pobytu.

Skutečnost, že bylo o žádosti rozhodnuto kladně, může účastník řízení zjistit i sám, ze seznamu povolených žádostí, které jsou pravidelně aktualizovány zde. Nalezne zde také pro dané pracoviště instrukce, kdy pracoviště případně kontaktovat k převzetí průkazu o povolení k pobytu, případně k poskytnutí biometrických údajů.
 
V případě žádosti o povolení k trvalému pobytu cizince narozeného na území (dítěte), která je podána v zákonem stanovené lhůtě, bude dále vydáno potvrzení o povolení k trvalému pobytu dle speciálního vzoru, kterým je deklarována skutečnost, že pobyt dítěte se považuje za trvalý již od okamžiku jeho narození.
 
Rodinnému příslušníkovi občana EU, který sám není občanem EU náběrčí pracoviště MV ČR potvrdí skutečnost, že jde o rodinného příslušníka občana EU, do cestovního dokladu formou razítka „Rodinný příslušník občana Evropské unie / Family member of EU citizen“. Dále takovému cizinci potvrdí platnost povolení k trvalému či přechodnému  pobytu do cestovního dokladu taktéž formou razítka.
 
Pokud je vydání povolení spojeno se správním poplatkem (ve formě kolku), vybere MV ČR od cizince v této fázi kolek, viz Poplatky pro občany třetích zemí a Poplatky pro občany EU a jejich rodinné příslušníky.
 

2. V případě zamítnutí žádosti je MV ČR vypracováno písemné rozhodnutí o zamítnutí žádosti, které je žadateli zasláno do vlastních rukou na jím uvedenou kontaktní adresu, nebo předáno skrze ZÚ. Žadatel má možnost se proti tomuto rozhodnutí odvolat, viz zde.

Print  E-mail