Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

 • Co je to modrá karta?
 • Podání žádosti
 • Řízení o žádosti
 • Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta
 • Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta
 • Povinnosti držitele modré karty
 • Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele
 • Prodloužení platnosti modré karty
 • Migrační programy

Co je to modrá karta?

English English

Co je to modrá karta?

Informace o modré kartě naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Podání žádosti

English English

Podání žádosti

Informace o podání žádosti o modrou kartu naleznete na Informačním portálu pro cizince na tomto a tomto odkazu.

  

Řízení o žádosti

English English

Řízení o žádosti

Informace o modrých kartách naleznete na Informačním portálu pro cizince.

Informace o správním řízení naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

English English

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

Informace o modré kartě naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

English English

Rozhodnutí o neudělení povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta

MV ČR žádost o povolení k dlouhodobému pobytu zamítne, jestliže

 1. cizinec předložil padělané anebo pozměněné náležitosti nebo v nichž uvedené údaje podstatné pro posouzení žádosti neodpovídají skutečnosti, nebo

 2. se nejedná o zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, která podle zvláštního právního předpisu může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie, nebo

 3. je nežádoucí osobou, nebo

 4. je zařazen do informačního systému schengenských států, nebo

 5. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy České republiky, nebo

 6. je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného smluvního státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy smluvních států, nebo

 7. je důvodné podezření, že cizinec trpí nemocí, která je uvedena v seznamu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, nebo

 8. se žadatel bez vážného důvodu nedostaví k výslechu, odmítne vypovídat nebo ve výpovědi uvede nepravdivé skutečnosti, nebo

 9. žadatel nesplní podmínky pro udělení povolení.
   

V případě zamítavého posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR vám bude poštou na adresu uvedenou v žádosti jako kontaktní doručeno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí máte právo se odvolat, a to v 15 denní lhůtě od doručení rozhodnutí. Odvolání můžete podat osobně, nebo zaslat poštou na dané pracoviště MV ČR.

Pokud OAMP MVČR neshledá vaše námitky proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako důvodné pro změnu svého rozhodnutí, předá veškeré materiály související s řízením o vaší žádosti Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, která se vyjádří, a věc předkládá k rozhodnutí ministrovi vnitra. Rozhodnutí ministra vnitra vám bude doručeno.

  

Povinnosti držitele modré karty

English English

Povinnosti držitele modré karty

 1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě (3 pracovní dny) oznámit Ministerstvu vnitra,

 2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (do 3 pracovních dnů),
  Nová pracovní pozice, na které hodlá být držitel modré karty zaměstnán, je součástí centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty.  Číselné označení této volné pracovní pozice, respektive pracovního místa je držitel modré karty povinen uvést v oznámení (nejlépe do tiskopisu oznámení, který je pro tyto účely určen.

 3. oznamovaní důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území viz zde.

  

Ukončení pracovního poměru, změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

English English

Ukončení pracovního poměru

Informace naleznete na Informačním portálu pro cizince..

  

Prodloužení platnosti modré karty

English English

Prodloužení platnosti modré karty

Informace naleznete na Informačním portálu pro cizince.

  

Migrační programy

Print  E-mail