Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Ukončení pracovního poměru

Skončí-li držiteli modré karty pracovní poměr v době její platnosti, je povinen tuto skutečnost ve lhůtě do 3 pracovních dnů oznámit MV. Tato povinnost platí i v případech, kdy dojde ke změně zaměstnavatele, vzniku nového pracovního poměru, a tím k ukončení předchozího pracovního poměru.

  

Změna pracovního zařazení a změna zaměstnavatele

Držitel modré karty povinen tyto změny oznámit ministerstvu ve lhůtě do 3 pracovních dnů vyplněním oznamovacího formuláře, který podává na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. srpna 2023

Print  E-mail