Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Modrá karta

Informace pro žadatele o modrou kartu 

English English

Vyhovění žádosti o dlouhodobý pobyt - modrá karta

V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MV ČR se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.

V případě žádosti podané na zastupitelském úřadě vás zastupitelský úřad vyzve, abyste se dostavil/a k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu - modrá karta.

MV ČR po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil/a podmínky pro vydání modré karty.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit.

Povolení k pobytu - modrá karta se bude vydávat ve formě průkazu o povolení k pobytu, který bude obsahovat biometrické údaje. Celý proces vydání takové průkazu je popsán zde.

Před vydáním průkazu o povolení k pobytu - modré karty vám bude vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty. Toto potvrzení slouží k tomu, že můžete na území pobývat a pracovat ještě před tím, než vám bude vydán průkaz o povolení k pobytu - modrá karta s biometrickými údaji.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 30. srpna 2023

Print  E-mail