Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna bydliště

Občané třetích zemí držitelé víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.

Občané třetích zemí, kterým byl na území povolen trvalý pobyt, mají povinnost hlásit změnu místa pobytu na území do 30 pracovních dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu bude delší než 180 dnů.

Změnu místa pobytu (nové místo pobytu) cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází nové místo pobytu. Změnu je třeba ohlásit vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

V případě cizince s vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo s vydaným průkazem o povolení k dlouhodobému pobytu (tj. vyznačeným formou pobytového štítku v cestovním dokladu nebo jako samostatný doklad) může tuto změnu nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Při přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k trvalému pobytu je nutno zaplatit správní poplatek ve výši 1 000 Kč (u dětí do 15 let ve výši 500 Kč) - hradí se formou kolkových známek.

Cizincům, kteří jsou držiteli povolení k dlouhodobému pobytu a průkaz o povolení k pobytu jim byl vydán ve formě biometrické karty (e-PKP), nebude v případě změny místa hlášeného pobytu (bydliště) vydáván nový průkaz o povolení k pobytu a i po nahlášení změny této jim zůstane původní biometrická karta. Není proto nutné, aby se na pracoviště Ministerstva vnitra dostavovali za účelem poskytnutí biometrických údajů. Změnu bydliště tak mohou hlásit pouze písemně - v takovém případě pouze ve výše uvedené lhůtě doručí Ministerstvu vnitra řádně vyplněný tiskopis a originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu o zajištění ubytování. Žádný správní poplatek se v tomto případě nehradí.

Cizincům, kteří jsou držiteli průkazu o povolení k trvalému pobytu, bude vydáván nový biometrický průkaz. Je proto nutné, aby se dostavili na příslušné pracoviště Ministerstva vnitra za účelem poskytnutí biometrických údajů. Doporučuje se, aby se k jejich pořízení u příslušného pracoviště předem objednali, a to co nejdříve. Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání, k jeho převzetí budou cizinci vyzváni.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. dubna 2021

Print  E-mail