Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

English English

Držitelé Modré karty EU

Povinnosti držitele modré karty:

  1. pokud držitel modré karty v době její platnosti ukončí zaměstnání, je povinen tuto skutečnost ve stanovené lhůtě oznámit Ministerstvu vnitra

  2. povinnost oznámit změnu zaměstnavatele a změnu pracovního zařazení (Během prvních 2 let podléhají tyto změny předchozímu souhlasu Ministerstva vnitra. Po uplynutí 2 let pobytu na území je povinnost tyto změny hlásit do 3 pracovních dnů.)

  3. oznamování důležitých skutečností souvisejících s pobytem na území vyjmenovaných na těchto stránkách.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. dubna 2021

Print  E-mail