Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Hlášení změn

English English

Změna jiných údajů

Změna jména nebo příjmení

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu jména nebo příjmení do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu jména nebo příjmení cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží

 • cestovní doklad znějící na nové jméno nebo příjmení,
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Tento poplatek je nutno uhradit prostřednictvím kolkových známek, které je možné zakoupit např. na pobočkách České pošty, s. p.

Jde-li o cizince, kterému byl vízový štítek vyznačen v původním cestovním dokladu, vyznačí se nový vízový štítek do nového cestovního dokladu cizince.
Cizinci, s vydaným průkazem o povolení k pobytu bude vydán nový biometrický průkaz, a cizinec se proto musí osobně dostavit k pořízení biometrických údajů.

Pokud cizinec změnu ohlásil na pracovišti MV ČR, které nemá technické zařízení k pořízení biometrických údajů bude cizinec vyzván, aby se k jejich pořízení dostavil na příslušné pracoviště. Doporučuje se, aby se cizinec k pořízení biometrických údajů u příslušného pracoviště objednal, a to co nejdříve.

Nový biometrický průkaz není vystaven na počkání a cizinec bude k jeho převzetí vyzván.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Změna osobního stavu

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změnu osobního stavu do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Změnu osobního stavu cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně osobního stavu (např. oddací list či pravomocný rozsudek soudu o rozvodu),
 • cestovní doklad (s vyznačeným vízovým nebo pobytovým štítkem),
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Pokud byl doklad o změně osobního stavu vydán jiným státem než ČR, je nutné zajistit jeho úřední překlad do českého jazyka.

Tuto změnu může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.

Nahlášení změny osobního stavu nepodléhá správnímu poplatku. Pokud se změnou osobního stavu dojde zároveň i ke změně příjmení, měl by si cizinec zajistit výměnu cestovního dokladu znějícího na nové příjmení. V takovém případě se postupuje dle pravidel pro hlášení změny cestovního dokladu z důvodu změny jména nebo příjmení.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.
 

Ostatní změny

Občané třetích zemí mají povinnost hlásit změny i ostatních údajů uvedených v jejich průkazu o povolení k pobytu, a to do 3 pracovních dnů ode dne změny.

Ostatní změny cizinec hlásí na pracovišti MV ČR, v jehož obvodu se nachází jeho místo pobytu, a to vyplněním tiskopisu s názvem Tiskopis pro oznámení změn (docx, 38 kB).

K nahlášení této změny cizinec doloží:

 • doklad o změně,
 • cestovní doklad (s vyznačeným vízovým nebo pobytovým štítkem),
 • průkaz o povolení k pobytu, byl-li mu vydán jako samostatný doklad.
   

Tyto změny může za cizince nahlásit i jiná osoba k tomuto úkonu zmocněná. Z plné moci musí vyplývat, že je sepsána za tímto účelem. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. V případě, že cizinec neohlásí změnu osobně, a bude v jeho případě nutno vydat nový vízový štítek nebo biometrický průkaz, bude vyzván, aby se dostavil osobně.

Pokud v nahlášení změny v zákonné lhůtě zabrání cizinci důvody na jeho vůli nezávislé, je cizinec povinen změnu nahlásit do 3 pracovních dnů po zániku těchto důvodů. Tyto důvody cizinec prokáže. Pokud není změna nahlášena v zákonné lhůtě a není zde překážka na vůli cizince nezávislá, bude opožděné nahlášení změny posouzeno jako přestupek a cizinci může být udělena pokuta.

Při změně podoby je cizinec povinen požádat bez zbytečného odkladu o vydání nového průkazu o povolení k pobytu.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 22. dubna 2021

Print  E-mail