Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Forenzní audit v rezortu Ministerstva vnitra probíhá zcela v souladu se zákonem

V souvislosti se zjištěnými skutečnostmi v hospodaření příspěvkové organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra se vedení Ministerstva vnitra rozhodlo provést forenzní audit v Zařízení služeb Ministerstva vnitra, na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru a na Policejním prezidiu.  

Audit provádí společnost Ernst & Young Audit, která zvítězila ve výběrovém řízení. Vedení Ministerstva vnitra informovalo vedení Policie ČR, Generálního ředitelství HZS ČR a Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra o této skutečnosti a o tom, jaké dokumenty mají být auditorům poskytnuty. Auditoři se zaměří na prověření hospodaření a nakládání s majetkem v období od 1. ledna 2008 do 30. června 2010.
 
Po prvotní odmítavé reakci PČR a HZS ČR byly požadavky na předání informací konzultovány s Úřadem na ochranu osobních údajů. Ten ministerstvu vnitra jednoznačně potvrdil, že požadavky jsou zcela v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000. Dle pokynu ministra vnitra budou předány osobní údaje zaměstnanců ve smyslu zákona 101/2000, nikoliv „citlivé údaje“, jak je definuje tento zákon.
 
Navíc údaje nebudou poskytovány plošně o všech zaměstnancích. Budou se  týkat pouze osob, které v rámci své pracovní činnosti přicházely v auditovaném období do kontaktu s veřejnými zakázkami.
 
Standardním postupem v odhalování podvodů a korupce, dle manuálu ACFE (Association of Certified Fraud Examiners),  je prověrka osobních vazeb zaměstnanců a dodavatelů prověřované instituce s cílem odhalit případné korupční a jiné nelegální vazby pomocí využití části osobních dat těchto zaměstnanců. 
 
Forenzní audit bude u všech výše uvedených složek zahrnovat:
  • Forenzní prověření zadávacích (výběrových) řízení, včetně kontroly výstupů plnění ze smluv uzavřených na základě zadávacích (výběrových) řízení a smluvní a účetní dokumentace vztahující se k nakládání se svěřeným majetkem.
  • Zjištění obchodních a dalších informací o subjektech a osobách, jež se potencionálně podílely na nestandardních jednáních a transakcích a rozkrytí případných vztahů nebo vazeb na zaměstnance dotčených složek.
  • Zjištění uskutečněných či potenciálních střetů zájmů.
  • Forenzní analýzu dostupných dat s cílem odhalit nestandardní trendy v jejich obsahu a transakce, jež by ukazovaly na další zneužívání prostředků České republiky.
 
 
Pavel Novák,
ředitel odboru tisku a public relations

Print  E-mail