Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dva významné restrukturalizační tendry

Ministerstvo vnitra vypsalo dvě výběrová řízení na významné restrukturalizační projekty. Náklady na oba projekty budou z 85% kryty prostředky z operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a z 15% prostředky z rozpočtu MVČR. 

Ministerstvo připravilo oba tendry v reakci na ohlášený střednědobý výhled státního rozpočtu, který v příštích čtyřech letech předpokládá výrazný pokles prostředků na provozní náklady i lidské zdroje. Jedná se o projekt restrukturalizace Ministerstva vnitra ČR v předpokládané hodnotě 14 milionů Kč a dále o projekt restrukturalizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra v předpokládané hodnotě 10 milionů Kč. Obě veřejné soutěže jsou vypsány v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek financovaných z evropských strukturálních fondů. Zájemci mají možnost doručit své nabídky do 6. prosince 2010.

Vypsané veřejné zakázky mají za cíl zvýšení kvality veřejných služeb, procesů a činnosti úřadu ministerstva a Zařízení služeb pro MV a současně identifikaci možných úspor při zachování vysoké efektivity. Součástí projektů bude celková revize zajišťovaných agend z pohledu jejich nezbytnosti, účelnosti a hospodárnosti a vytvoření nového katalogu služeb obou organizací.  Posléze bude navržena optimalizace organizační struktury, procesních map, řídících procesů a kontrolních mechanizmů. Redukovány budou především nepotřebné agendy a nefunkční procesy. 
 
„Oba projekty nám pomohou adaptovat se na novou a nutno říci, že drastickou rozpočtovou realitu. Budeme v nich revidovat všechny zajišťované agendy z hlediska jejich nezbytnosti a způsobu jejich financování. Cílem je utrácet peníze daňových poplatníků efektivněji a pouze tam, kde je to nezbytně nutné.“ uvedl ministr vnitra Radek John. 
 
Informace o výběrových řízeních jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva vnitra:
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra

Print  E-mail