Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Konec správních řízení ve věci regulačních poplatků

Kraje se po jednáních a korespondencích ztotožnily s právním názorem ministerstva a ukončily proplácení regulačních poplatků za pojištěnce. Ministerstvo vnitra tedy zastavilo všechna správní řízení. 

Jediný Středočeský kraj poskytování úhrad neukončil, zrušil však dozorovaná usnesení a zavedl nový systém proplácení regulačních poplatků. U způsobu proplácení poplatků, tak jak to činí Středočeský kraj, není potřeba uplatňovat dozorová opatření Ministerstva vnitra.
  
Nový systém úhrad ve Středočeském kraji je nyní nastaven tak, že žádosti občanů o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků jsou po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí předkládány Radě Středočeského kraje ke schválení poskytnutí daru ve výši regulačního poplatku těm občanům, kteří poplatek sami zaplatili a teprve následně požádali o poskytnutí daru od Středočeského kraje. Tento proces nyní neodporuje zákonu a Ministerstvo vnitra z tohoto důvodu zastavilo uvedená správní řízení.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

 

Print  E-mail