Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko ministra vnitra k svědectví proti Martinu Bartákovi v dnešní MF Dnes

Dnešní vydání deníku MF Dnes přineslo závažné obvinění bývalého vicepremiéra, dnes náměstka ministra financí Martina Bartáka. V tuto chvíli nehodlám cokoliv předjímat či komentovat, ale deklaruji, že uvedená svědectví musí být prověřena orgány činnými v trestním řízení. 

Jak jsem uvedl hned po svém nástupu do funkce v polovině letošního roku, v této i v jakékoliv podobné kauze musí být vyšetřování vedeno důkladně a zcela nezávisle. Znovu opakuji, že nehodlám tolerovat  sebemenší náznak jakýchkoliv politických tlaků či pokusů o ovlivnění vyšetřování. Sám nemohu a nebudu do policejního vyšetřování jakkoli vstupovat, nicméně zjistím-li v budoucnu, že došlo k jakémukoliv vměšování do vyšetřování, razantně z toho vyvodím konkrétní odpovědnost.
  
Ministr vnitra Radek John

Print  E-mail