Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Ministr vnitra jednal v Bruselu o bezvízovém styku s Kanadou

Ministr vnitra Radek John se dne 8. listopadu 2010 zúčastnil pravidelného jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu. 

 

Vízová reciprocita s Kanadou:
Z pohledu ministra vnitra byla stěžejní otázkou dnešního jednání přetrvávající kanadská vízová povinnost pro občany České republiky. Komise představila svou pravidelnou zprávu o problematice vízové reciprocity, která se mj. věnuje i problematice kanadského vízového režimu.
 
„Musím konstatovat, že se s Evropskou komisí do značné míry rozcházíme v hodnocení. Jedna ze dvou podmínek, kterou Komise adresovala Kanadě ve Vízové zprávě z října 2009, je dosud nesplněna. Problém kanadských víz pro nás zůstává nevyřešený a s tímto stavem se nemůžeme smířit. Současná podoba společné vízové politiky neumožňuje členskému státu, který se může ocitnout ve stejné nebo v podobné situaci jako Česká republika, činit odpovídající kroky. Společná vízová politika je založena na principu solidarity. K obhajobě integrity a důvěryhodnosti společné vízové politiky však zdá se Unie nemá potřebné mechanismy. Situace České republiky v rámci společné vízové politiky je bezprecedentní a pro členský stát EU nedůstojná. Neradi bychom, aby se v budoucnu v podobné situaci ocitl jiný členský stát. Obrátili jsme se proto dnes na Komisi s urgentní žádostí, aby této Radě téměř bezodkladně předložila návrhy na specifické a hlavně efektivní mechanismy, které si budou jednoznačně a nezpochybnitelně klást za cíl obhajobu integrity a důvěryhodnosti společné vízové politiky,“ uvedl na jednání ministr vnitra Radek John.
  
Schengenský informační systém druhé generace:
Evropská komise předložila informaci o aktuálním stavu projektu Schengenského informačního systému druhé generace. Od října 2010 je projekt SIS II v podstatě nově nastartován. Má nejlepší předpoklady k dokončení za celou svou historii.
 
 
Ministři vnitra dále jednali o následujících tématech:
  • Rozhodnutí o vízové liberalizaci s Albánií a Bosnou a Hercegovinou
  • Budování společného evropského azylového systému
  • Pražský proces - Budování migračních partnerství - Maďarsko představilo společný dopis ministrů vnitra pěti zemí včetně ČR k východní dimenzi migrační politiky
  • Návrh závěrů Rady o vytvoření politického cyklu EU pro boj proti organizované a závažné mezinárodní trestné činnosti
  • Implementace tzv. „Prümského rozhodnutí“ (realizace procesů nutných ke spuštění systémů k výměně informací mezi ČR a dalšími členskými státy v oblasti DNA, otisků prstů a dat z registrů vozidel a řidičských průkazů)
 
 
 
Jiří Reichl
ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí

Print  E-mail