Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Rámcová smlouva v rámci centrálního nákupu na nábytek a výpočetní techniku pro organizace resortu MV

Ministerstvo vnitra ČR vypsalo veřejné zakázky na uzavření rámcových smluv vždy se čtyřmi dodavateli na případný nákup nábytku a výpočetní techniky. Nákupy nejsou vůbec automatické, budou realizovány pouze podle aktuální potřeby a možností resortního rozpočtu v roce 2011.  

Neznamená to, že resort Ministerstva vnitra vynaloží celou částku na nákup komodity. Jde jen o částku rámcovou, skutečné čerpání bude odvislé od finančních prostředků uvolněných pro tento účel dle možností rozpočtu v roce 2011. Z toho jasně vyplývá, že z částky 46 milionů Kč na nábytek a 48 milionů Kč na výpočetní techniku nemusí být vydaná ani koruna. Případné nákupy nábytku a počítačové techniky budou individuálně posouzeny podle potřebnosti a podle aktuálních finančních možností rozpočtu resortu Ministerstva vnitra v roce 2011.
 
Z těchto důvodů považujeme dnešní článek v Lidových novinách „Vnitro šetří v praxi: kupuje nábytek za 46 milionů“ za velmi zavádějící a značně nepřesný. Znovu opakujeme, že cílem centrálních nákupů pro celý resort Ministerstva vnitra ČR (včetně Policie ČR a HZS ČR) formou uzavření rámcových smluv s vybranými dodavateli je opravdu ušetřit - v případě potřeby a finančních možností nakupovat za co nejnižší cenu.
 
Stejná praxe je i u případné koupě nábytku, který plánuje pořídit Policejní prezidium. Tento projekt je součástí tzv. Integrovaného operačního programu, který schválila Vláda ČR a zástupci Evropské komise. Vítěz veřejné zakázky ještě není znám. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření tzv. „rámcové smlouvy“, kdy Policie ČR bude moci nakupovat nábytek dle své aktuální potřeby. Nábytek, který se bude nakupovat, bude hrazen z rozpočtu Policie ČR jen ve výši 15 %, zbylých 85 % bude hrazeno z fondů Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
Pro srovnání uvádíme celkové objemy na vyhlášené rámcové smlouvy v roce 2010 a 2011 v obou komoditách:
Název rámcové smlouvy
Finanční objem vyhlášené rámcové smlouvy v roce 2010 v tis. Kč
Finanční objem vyhlášené rámcové smlouvy v roce 2011 v tis. Kč
Výpočetní technika
174 000
57 790
Nákup kancelářského, sedacího, lehacího a kovového nábytku
147 000
56 474
Celkem vč. DPH
321 000
114 264
Celkem bez DPH
267 500
95 220
 
Na závěr uvádíme, že v žádném případě nepřipustíme, aby došlo ke zbytečným a nesmyslným nákupům.
 
 
Jiří Reichl
ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí

Print  E-mail