Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Jednání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku

Ministr vnitra Radek John se 7. října 2010 zúčastnil jednání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci v Lucemburku.  

Na žádost České republiky se ministři vrátili k otázce vízové povinnosti pro české občany cestující do Kanady. Ministr vnitra ve svém vystoupení vysvětlil, že Česká republika plní všechny požadavky, které jsou na ni z kanadské strany kladeny. Ocenil, že Kanada dokončila legislativní reformu svého azylového systému, nicméně konstatoval, že dosud nebyla jasně stanovena perspektiva zrušení víz pro české občany. Ministr John zdůraznil: „Očekávám, že se Evropská komise bude tomuto problému patřičně věnovat a že rovněž předloží návrhy, které by pomohly tuto situaci produktivně řešit.“ 
 
Evropská komise představila návrhy dvou směrnic pro oblast legální migrace – směrnici o státních příslušnících třetích zemí převáděných v rámci společnosti a směrnici o sezónních zaměstnancích ze třetích zemí. Česká republika vyjádřila přesvědčení, že pro problematiku sezónních pracovníků není unijní předpis nezbytný a že je vhodnější úprava na národní úrovni.
 
Na jednání se dále diskutovalo o těchto tématech:
  • přijetí realistického harmonogramu a rozpočtu projektu Schengenského informačního systému druhé generace. Jeho spuštění se předpokládá do prvního čtvrtletí 2013
  • proběhla diskuse o současném stavu budování společného evropského azylového systému a připravovaném zahájení činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu v lednu příštího roku
  • spolupráce se třetími zeměmi v boji s terorismem
  • budoucí strategie EU při sjednávání dohod se třetími zeměmi o shromažďování a zpracování údajů jmenné evidence cestujících
 
Jiří Reichl
ředitel tiskového odboru a tiskový mluvčí
 

Print  E-mail