Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko MV a Policie ČR k testování tablet extáze na taneční scéně

Stanovisko Ministerstva vnitra a Policie České republiky 

Pojem extáze je výraz původně označující psychostimulační drogu s hlavní účinnou látkou MDMA1. V současné době se jedná o celou řadu syntetických tablet, které mohou obsahovat širokou škálu stimulačních, ale i halucinogenních látek.  V minulém období se v ČR rozšířil prodej tablet extáze s účinnými látkami na bázi derivátů piperazinu. Dá se konstatovat, že počet tablet s obsahem derivátů piperazinu v ČR podstatně převyšuje počet tablet s „klasickým“ MDMA.
 
Extáze je na drogovém trhu v ČR nejčastěji prodávána ve formě tablet, které se v současné době kvalitou provedení příliš neliší od legálně vyráběných léčiv. Tablety extáze jsou charakteristické specifickým logem vyraženým na jedné ze stran tablety, z druhé strany bývá někdy zlomová rýha. Tablety pak mají často výrazné barevné provedení. Cena jedné tablety se v současné době v ČR pohybuje mezi 200 – 300 Kč.
 
S užíváním extáze se můžeme v ČR nejčastěji setkat na open-air festivalech, v hudebních klubech, na koncertech a produkcích taneční hudby. Typickými uživateli těchto drog jsou mladí lidé převáženě ve věku mezi 20 – 30 lety. Nejedná se zpravidla o problémové uživatele drog, kteří by se za účelem získání finančních prostředků dopouštěli sekundární drogové kriminality.   
 
První účinky po perorálním užití extáze se zpravidla dostavují 30 minut po užití a trvají 3 – 6 hodin2. U uživatele se dostavuje euforie, pocity sounáležitosti s okolím, zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie, snížená soudnost, empatie, mohou se dostavit pocity deprese, úzkosti, nenávisti, neklid, někdy také halucinace.
 
V souvislosti s užíváním extáze na taneční scéně docházelo v minulosti ze strany nestátních a neziskových organizací ke kvantitativnímu testování tablet. Vzhledem k tomu, že MV a Policie ČR je odůvodněně zásadně proti testování tablet extáze, vydalo k této aktivitě nestátních a neziskových organizací v roce 2003 své stanovisko. 
 
Své negativní stanovisko k testování extáze zaujala i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 
V loňském roce došlo ze strany jihočeské nestátní organizace ke znovuobnovení této aktivity. Kromě toho bylo téma testování extáze v nedávné době diskutováno na odborných fórech, kde bylo prezentováno a doporučováno jako dobrý příklad intervencí na taneční scéně. 
 
Vzhledem k tomu, že názor MV ČR a Policie ČR se na vhodnost tohoto postupu nezměnil, naopak je posílen o další argumenty, je přílohou této tiskové zprávy nové stanovisko k testování extáze na taneční scéně. 
 
MV a Policie ČR tak chce předejít v zásadě zbytečné konfrontaci pracovníků nestátních a neziskových organizací, kteří v rámci svých dalších aktivit vykonávají záslužnou práci, s eventuálními opatřeními ze strany Policie v případech, že by k testování extáze docházelo i nadále.
 
 
Bc. Jana Malíková
tisková mluvčí Ministerstva vnitra
  
 
 

1) 3,4-metylendioxymetamfetamin
2) doba nástupu účinku a jeho délka je kromě psychofyziologických dispozicí uživatele závislá zejména na obsahu a množství účinných látek

Print  E-mail