Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Vyjádření ministra vnitra Martina Peciny k rozhodnutí Ústavního soudu

Ústavní soud dne 27. května 2010 rozhodl usnesením o zamítnutí stížnosti Dělnické strany proti jejímu rozpuštění.  

"Je vidět, že Ministerstvo vnitra odvedlo dobrou práci. Jsem moc rád, že extremisté ztrácejí v tomto státě půdu po nohama. A to je dobré,"sdělil k rozhodnutí Ústavního soudu ministr vnitra Martin Pecina
 
Vláda ČR, na základě podnětu Ministerstva vnitra, schválila v září 2009 návrh Nejvyššímu správnímu soudu na rozpuštění Dělnické strany. Nejvyšší správní soud návrhu vlády vyhověl a rozhodl dne 17. února letošního roku o rozpuštění této politické strany. Dělnická strana využila svého oprávnění a podala Ústavnímu soudu stížnost, v níž namítala, že rozhodnutí o jejím rozpuštění není ve shodě s ústavními nebo jinými zákony.
 
Ústavní soud se ztotožnil se závěry Nejvyššího správního soudu a uvedl, že samotná ústavní stížnost neobsahuje nic jiného než opakování výhrad a argumentů, které navrhovatelka vznesla již v řízení před Nejvyšším správním soudem a na které zmíněný soud podrobně a vyčerpávajícím způsobem reagoval. Ústavní soud též konstatoval, že v řízení před Nejvyšším správním soudem bylo důsledně respektováno právo na spravedlivý proces a rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nedošlo k popření ústavního práva na svobodné vyjadřování názorů a idejí a k omezení ústavně zaručeného práva na svobodu sdružování.
 
 
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

Print  E-mail