Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Tisková konference - řízení a financování projektů Governmentu

V pátek 14. května 2010 se v Kongresovém centru v Praze uskutečnil v rámci konference Efektivní projektové řízení při zavádění eGovernmentu v ČR brífink Ministerstva vnitra ke stavu a způsobu financování jednotlivých projektů Smart Administration. 

Ministr vnitra Martin Pecina seznámil média s aktuálními projekty eGovernmentu a vysvětlil, že v současné situaci je prioritou resortu soustřeďovat se na smysluplnost projektů, které jsou financovány především ze strukturálních fondů EU.
 
Budeme chtít dále rozvíjet projekt datových schránek nebo Czech POINT a realizovat dnes nejdůležitější projekt eGovernmentu, kterým jsou základní registry,“ uvedl Martin Pecina s tím, že aktuální je také zavedení elektronických dokladů nebo modernizace operačních středisek  a infrastruktury krizové komunikace.
 
Pecina zároveň řekl, že aby mohly být tyto projekty a vize realizovány, je potřeba správně čerpat dotace z EU. Ty totiž tvoří až 85 % rozpočtu připravovaných projektů. Ministerstvo vnitra může na realizaci strategie Efektivní veřejná správa a přátelské služby použít z dotací EU celkem 22,7 miliardy korun.
 
Dnes už nemáme absolutně žádnou obavu z toho, že bychom nebyli schopni tyto peníze vyčerpat a museli je pak vracet do Bruselu,“ připomněl ministr vnitra skutečnost, že oproti minulosti se dnes daří dotace čerpat. „K dnešnímu dni bylo podáno 6 246 projektů v celkovém objemu 16 850 927 547 Kč. Schváleno bylo dosud 5 630 projektů za 8 700418 021 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace již obdrželo 5 478 projektů v celkové částce 6 866 626 019 Kč.“
 
 
Na slova ministra vnitra navázala náměstkyně ministra vnitra pro ekonomiku a provoz Světlana Kubíková, když zdůraznila, že už od počátečního vytváření projektů je třeba chovat se racionálně, protože jen při dlouhodobé udržitelnosti projektu je možné během následujících let počítat s finanční úsporou.
 
Ředitel odboru programového řízení László Hajnal vysvětlil, z jakého důvodu je třeba zavést do státní správy efektivní projektové řízení. „Zavedení systému projektového řízení do statní správy není samoúčelné, protože u projektů státní správy existuje specifický způsob realizace a vedení. Řada projektů je nadresortních nebo se do nich třeba zapojuje soukromý sektor,“ vysvětlil na Hajnal. Na závěr vystoupil Kim Høeyer ze společnosti Devoteam consulting a účastníkům přiblížil zkušenost se zaváděním projektů eGovernmentu v Dánsku.
Links to new window

Print  E-mail