Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Volební čísla politických stran a hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Státní volební komise dne 13. dubna 2010 vylosovala čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskuteční ve dnech 28. a 29. května 2010 

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran a politických
hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlame ntu České republiky v roce 2010,
které provedla Státní volební komise v Praze dne 13. dubna 2010
podle abecedního pořadí
 
Název politické strany, politického hnutí
Vylosované
číslo
Česká pirátská strana
23
Česká strana národně socialistická
19
Česká strana národně sociální
8
Česká strana sociálně demokratická
9
Dělnická strana sociální spravedlnosti
24
EVROPSKÝ STŘED
16
Humanistická strana
22
Ježíš je Pán. Nechme se vést Duchem Svatým a ať Ježíš je naším Pánem,
3
Klíčové hnutí
27
Komunistická strana Čech a Moravy
6
Konzervativní strana
5
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
7
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
17
Liberálové.CZ
2
Moravané
12
NÁRODNÍ PROSPERITA
10
OBČANÉ.CZ
1
Občanská demokratická strana
26
Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa
11
STOP
14
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
13
Strana svobodných občanů
25
Strana zelených
20
Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
21
TOP 09
15
Věci veřejné
4
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků
a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet,
MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale – pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
18
 

Print  E-mail