Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Stanovisko MV ke článku v deníku Právo 7. 4. 2010

Z informací zveřejněných v deníku Právo 7. 4. 2010 vyplývá, že za působení Martina Peciny došlo na Ministerstvu vnitra k podivným převodům výpočetní techniky a telefonů a k pochybením v evidenci tohoto majetku dříve užívaného jeho předchůdcem ministrem Langerem. K uvedení na pravou míru uvádíme následující informace. 

V průběhu měsíce července 2009 ministr vnitra Martin Pecina při namátkové kontrole užívání mobilních telefonů zjistil, že tři přístroje včetně SIM karet užívá stále pan Langer. Ihned přikázal sjednat nápravu, přístroje od něho vyžádat a okamžitě žádat o uhrazení všech účtů, které ministerstvo uhradilo po jeho odchodu z funkce.
 
V průběhu měsíce července 2009 byla postupně převedena panem Langerem používaná telefonní čísla z Ministerstva vnitra na osobu pana Langera.  Tato čísla do té doby pan Langer zjevně používal a patrně dosud používá.
 
Pan Langer doručil 24. 9. 2009 informaci o tom, že v souvislosti s jeho stěhováním z MV dne 8. 5. 2009 došlo ke ztrátě všech zařízení, které v té době využíval. Ministr vnitra okamžitě vydal pokyn, aby  mu byla „ztracená“ technika připsána k náhradě.
 
Tehdejší náměstek Zdeněk Zajíček sdělil, že z evidence se bohužel ztratily pořizovací doklady k uvedenému zařízení a to patrně již krátce po jeho zakoupení. Proto je známa pouze cena zařízení vedená v evidenci, ale není známo stáří zařízení. V této situaci nezbylo úředníkům MV nic jiného, než postupovat podle platné legislativy a vyúčtovat panu Langerovi cenu ve výši 10% z evidenční ceny ztraceného majetku, čili 5.455,- Kč.
 
Panu Langerovi byly vyfakturovány celkové náklady za používání mobilních telefonů za měsíce červen, červenec a srpen 2009, které byly v zápětí řádně uhrazeny na účet MV.
 
Ministerstvo vnitra nezanedbalo v této věci žádnou povinnost a postupovalo přesně podle předpisů a učinilo vše, aby byl jak ztracený majetek, tak i neoprávněně uhrazené účty za telekomunikační služby řádně Ministerstvu vnitra uhrazeny. K dnešnímu dni neeviduje MV žádnou pohledávku za poslance Langera.
 
 
Pavel Novák
zástupce ředitelky odboru a tiskové mluvčí

Print  E-mail