Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Povinně zveřejňované informace

Informace dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

Uvozovací text
položky
Obsah položky
1.   Název Ministerstvo vnitra
2. Důvod a způsob založení Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy, zřízeným zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů ČR, ve znění pozdějších předpisů. Jeho působnost je stanovena tímto právním předpisem a celou řadou dalších zákonů. Při své činnosti se řídí Ústavou a právními předpisy České republiky. Nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra je ministr vnitra (§ 178 odst. 2 správního řádu).
3. Organizační struktura Organizační struktura MV
4. Kontaktní spojení Základní kontakty
Kontakty na jednotlivé sekce a odbory
Kontakty na organizační složky
4.1 Kontaktní poštovní adresa Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
P. O. BOX 21
170 34
Praha 7 - Holešovice

(sídlo)
Ministerstvo vnitra
náměstí Hrdinů 1634/3
P. O. BOX 155
140 21
Praha 4 - Nusle
4.2 Adresa úřadovny
pro osobní návštěvu
Kontakty na jednotlivá pracoviště jsou dostupná zde
4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny pro orgány státní správy jsou obecně stanoveny usnesením vlády č. 595 z 25. 10. 1995 
Úřední hodiny jednotlivých pracovišť Ministerstva vnitra jsou k dispozici na tomto odkazu, případně příslušných pododkazech
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla na jednotlivé útvary MV
Telefonní čísla na organizační složky MV
4.5 Adresa internetových stránek https://www.mvcr.cz/
4.6 Adresa podatelny Informace o podatelnách
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Ministerstvu vnitra
4.7 Elektronická adresa podatelny posta@mvcr.cz
4.8 Datová schránka ID datové schránky: 6bnaawp

Další datové schránky MV
5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení: 19-3605881/0710

6. IČO

IČO - 00007064

7. Plátce daně z přidané hodnoty DIČ - CZ00007064
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Věstník vlády pro orgány obcí a orgány krajů
Dokumenty týkající se projektů
Dokumenty týkající se poskytování dotací 
8.2 Rozpočet Rozpočet resortu MV
Rozklikávací rozpočet resortu MV
9. Žádosti o informace Jak žádat o informace
10. Příjem podání a podnětů Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny zde.
11 Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Aplikace Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
Přehled základních právních předpisů upravujících působnost MV
11.2 Vydané právní předpisy Aplikace Sbírka zákonů a mezinárodních smluv
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí
12 Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad je dostupný zde.
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Rozhodnutí nebylo dosud vydáno
13 Licenční smlouvy -
13.1 Vzory licenčních smluv VZOR - Licenční smlouva (docx, 31 kB)
VZOR - Licenční smlouva (pdf, 466 kB)
13.2 Výhradní licence Nejsou využívány
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (ministerstvo vnitra a hasiči)
Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb. (policie)

  

Informace dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

  

Další informace

  

Print  E-mail